Orienteringsmøde om kandidatstudierne i Matematik

Orientation meeting
Thursday, 20 April, 2017, at 15:15-17:00, in Aud. D2 (1531-119)
Abstract:
  • Introduktion til kandidatstudiet og dets regler ved studievejleder Rikke Krog
  • Om kurset Advanced Algebra ved Sergey Arkhipov
  • Om kurset Gauge Theory ved Christiano Spotti
  • Pause, hvori instituttet vil byde på sandwich og sodavand
  • Om kurset Analysis on Lie Groups II ved Bent Ørsted
  • Om kurset Stochastic Geometry ved Markus Kiderlen
  • Om livet som udvekslingsstuderende ved Emil Holt Bøgh

Husk også de obligatoriske kandidatsamtaler med Andrew du Plessis, 24.-27. april.
Tilmeldingslisterne fi ndes på Informationskontoret.

Venlig hilsen
Uddannelsesudvalget på Matematik

Contact person: Andrew du Plessis