Ledige stillinger

Bemærk at stillinger som studenterundervisere (instruktorer) normalt slås op ca. maj og ca. november måned hvert år.

Eksternt lektorat i faget videnskabsteori og etik 1012234

Ved Center for Videnskabsstudier, Institut for Matematik, Science and Technology, er et eksternt lektorat i fagets videnskabsteori og etik ledigt pr. 1. februar 2019. Stillingen er tidsbegrænset, og ansættelse sker normalt for tre år, evt. med mulighed for forlængelse. Arbejdsopgaver og timetal aftales med instituttet forud for hvert semester i.h.t. Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. Der kan ikke garanteres undervisning i hvert semester.

Stillingens indhold
Stillingen består primært i forelæsning og holdundervisning i fagets videnskabsteori og etik for bachelorstuderende i science-fagene biologi, agrobiologi, fysik, geoscience, nanoteknologi, datalogi og informationsteori. Arbejdsopgaverne kan desuden bestå i at udarbejde og rette opgaver i forbindelse med den løbende undervisning og skriftlige eksamen, samt eksamination ved mundtlige eksaminer og andre prøver.

Arbejdspladsen
Center for Videnskabsstudier bedriver forskning og undervisning inden for videnskabsteori, -historie og -formidling. Centret er ansvarlig for kandidatuddannelsen i videnskabsstudier og varetager undervisning i fagets videnskabsteori og etik på alle AUs science-bacheloruddannelser.

Yderligere information
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til centerleder Kristian H. Nielsen tlf. 24 45 88 12, e-mail: khn@css.au.dk.

Arbejdssted
Arbejdsstedet er Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C.

Kvalifikationskrav
Ansættelse som ekstern lektor forudsætter at vedkommende har kvalifikationer på kandidatniveau samt yderligere kvalifikationer på højt niveau, f.eks. forskning og undervisning gennem ansættelse inden for fagets praksisområde. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget. Formalia
Aflønning sker i.h.t. Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (uddannelsesministeriet)
Alle interesserede opfordres til at søge uafhængigt af personlig baggrund.Der anvendes short-listing. Det betyder at lederen, efter ansøgningsfristens udløb, med bistand af formanden for bedømmelsesudvalget og evt. ansættelsesudvalg, udvælger, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Udvælgelsen foretages på baggrund af en vurdering af hvem der er mest relevant i forhold til kravene i stillingsopslaget. Alle ansøgere får inden for 6 uger besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning og modtager samtidig egen bedømmelse. Når rekrutteringsprocessen er afsluttet sendes endeligt afslag til alle fravalgte ansøgere, indeholdende de hovedhensyn som er tillagt vægt ved udvælgelsen. Søg stillingen her

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

15.12.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.