Program

Forelæsningerne foregår i Auditorium F, bygn. 1534.

09.00-09.25 Ankomst med kaffe/te og morgenbrød ved Aud. F
09.25-09.30 Velkomst ved Johan P. Hansen
09.30-10.15 Matthias Heymann, Institut for Matematik - Videnskabsstudier:
Simulering af klimaændringer: Hvordan klimamodellerne virker og hvilke usikkerheder de indebærer
Se slides
10.20-10.35 Helene H. Hansen, Koordinator, Besøgsservice Matematik:
Besøgsservice ved Institut for Matematik
Se slides
10.45-11.45 Hans Anton Salomonsen, Lektor Emeritus, Institut for Matematik:
Lukkede flader med konstant krumning
Se slides
11.45-12.30 Frokost i MatLab (Bygn. 1536, 1. sal)
12.30-13.00 Erik Meineche Schmidt, Chefkonsulent, Institut for Datalogi og Udvalgsformand for ATV:
ATV - på vej mod et uddannelsesbarometer
 Link til rapporten
13.10-13.55 Søren Have, Chefkonsulent, Rambøll Management Consulting:
Ind og ud af IT: en matematikers rejse i erhvervslivet
13.55-14.10 Kaffe og kage
14.10-14.55

Lars Nørvang Andersen, Institut for Matematik:
Statistik - Simulering og inferens i matematiske modeller fra biologien
Se handouts (print) og slides (indeholder animationer uegnet til print)

15.05-15.50 Klaus Thomsen, Institut for Matematik:
Moderne tider
15.50-16.45 Let traktement i Matematisk Kantine
16.45 Tak for i dag!