Bachelor

Hos Matematik tilbyder vi bacheloruddannelse i Matematik med studieretningerne Matematik eller Matematisk-Modellering samt bacheloruddannelse indenfor Matematik-økonomi.

Ny uddannelse i datavidenskab fra efteråret 2019

Skab værdi i en datadomineret verden.

Bachelor uddannelsen i Datavidenskab er et samarbejde mellem institutterne for Datalogi, Ingeniørvidenskab, Matematik og Økonomi.

Yderligere informationer om uddannelsen følger senere.

Bacheloruddannelsen i Matematik

Introduktion

Den moderne dagligdag er fyldt med matematik: Hver gang du bruger dit dankort, sørger kryptering for, at uvedkommende ikke blander sig i dine forretninger. Præmiestørrelsen på din indbo- eller rejseforsikring fastsættes ud fra sandsynlighedsteoretiske overvejelser, og GPS-systemet, der hjælper dig til at finde vej, kombinerer satellitteknologi og lysets hastighed med matematiske beregninger. På Institut for Matematiske Fag  ved Aarhus Universitet er der blandt andet en stærk afdeling for den algebra, man bruger til kryptering. Som matematikstuderende i Århus får du rig lejlighed til at suge til dig af viden om moderne matematik og dens anvendelser.

Kombiner teori med metode

Under den treårige bacheloruddannelse lærer du at systematisere, abstrahere og analysere komplicerede problemstillinger. Du møder de klassiske teoretiske matematiske discipliner samt eksempler på matematikkens mange anvendelser. Obligatoriske kurser indfører dig i matematikkens grundlæggende begreber og metoder inden for algebra, analyse, geometri og matematisk modellering (statistik). Desuden er computerbaserede metoder og programmering en integreret del af kurserne i matematisk modellering. Det præger undervisningen, at matematikken er en grundvidenskab, der dyrkes for sin egen skyld.

Yderligere information

Bacheloruddannelsen i Matematik-Økonomi

Introduktion

Har du tænkt over, hvordan man prisfastsætter nye realkreditlån med maksimalt renteloft eller de populære afdragsfrie låntyper? – Faktisk er det matematik-økonomer, der har udviklet modellen, man bruger til at fastsætte priserne på disse låntyper. Enhver større virksomhed står over for komplekse problemer med jævne mellemrum, og en stor del af dem kontakter en matematikøkonom, når det sker. Matematikøkonomer er eksperter i optimeringsstrategier, der kræver stor teoretisk indsigt i både økonomi og matematik.

Økonomer med stærk baggrund i matematik

Selve matematik-økonomistudiet udgøres i høj grad af økonomifaget, hvor matematik indgår som et væsentligt supplement. Historisk set er studiet opstået på baggrund af ønsker fra erhvervslivet, som efterspurgte økonomer med en særlig stærk baggrund i matematik. Hvis du vil læse matematik-økonomi, skal du derfor interessere dig for både økonomi og matematik.

Mere generelt bruges kombinationen af matematik og økonomi, når man udvikler og anvender økonomiske modeller til produktionsstyring, planlægning og finansiering. Her er matematikken et effektivt instrument til at analysere en given problemstilling, og kendskabet til økonomi gør det muligt at opstille relevante løsningsmodeller. Den globaliserede verden stiller krav om vurdering af risiko og optimal fastsættelse af priser, produktion og distribution, så med en uddannelse i matematik-økonomi vil du være en populær jobkandidat.

Yderligere information