Efter- og videreuddannelse

Tompladsordning

  • Der er mulighed for, at du kan blive optaget på den såkaldte tompladsordning, hvor du tager kurser som enkeltfag. Som tompladsstuderende deltager du i undervisningen på dine kurser og går til eksamen i dem på lige fod med de heltidsstuderende. Undervisningen foregår i dagtimerne inden for Science and Technologys (ST) sædvanlige undervisningsperioder. Yderligere oplysninger findes på SciTechs sider.

Generelle Informationer