Aarhus Universitets segl

Orienteringsmøde om kandidatkurser E18 (Matematik)

Onsdag 4. april 2018 15:15–17:00 Aud. D2 (1531-119)
Informationsmøde
Program:
  • Introduktion til kandidatstudiet og dets regler ved studievejleder Rikke Krog Eriksen
  • Om kurset Elliptiske kurver - talteori og kryptografi ved Johan P. Hansen
  • Om kurset Frames og baser i Hilbertrum ved Bent Ørsted
  • Pause, hvori instituttet vil byde på sandwich og sodavand
  • Om kurset Curvature Flows for Curves and Surfaces ved Andrew Swann
  • Om kurset Riemann Surfaces ved Cristiano Spotti
Det tilstræbes, at forelæsere, som udbyder kurser i E18, vil være til stede.

Husk de obligatoriske kandidatsamtaler:
Mandag d. 9. april - fredag d. 13. april.
Tilmeldingslisterne vil blive lagt i Informationskontoret på Matematik.
Kontakt: Niels Lauritzen Revideret: 19.03.2018