Aarhus Universitets segl

Orienteringsmøde om fagudbud E20 for matematik-økomoni

Onsdag 15. april 2020 16:15–17:00 online via Zoom
Virtuelt møde

Der afholdes orienteringsmøde om fagudbud E20 for matematik-økomoni for (kommende) studerende på tredje år af bachelorstudiet og på kandidatstudiet:

  • Onsdag den 15. april kl. 16.15-17.00 på ZOOM om matematik-økonomi

På grund af den vanskelige situation med covid-19 virus afholdes orienteringsmødet om fagudbud denne gang i et virtuelt rum på ZOOM. Mødet kan følges med hjælp af en web-browser eller Zoom'appen til smartphone på web-siden

Det vil selvfølgelig også være mulig at stille spørgsmål. Kun sodavand og sandwiches før mødet bortfalder desværre.

Tilmelding til efterårets kurser (udbudt under Natural Sciences) skal foretages over nettet i perioden fra fredag den 1. maj til tirsdag den 5. maj

Listen af kurser i E20 findes også på web siden http://home.math.au.dk/aklose/MATOEK/E2020/

Ansøgning om instruktorat i matematik-økonomi vil kan udfyldes elektronisk på web siden

Næste ansøgningsrunde forventes at starte omkring 1. maj.

Kandidatstuderende skal hvert halve år ajourføre deres kandidatprogram og få opdateret kandidatkontrakten godkendt. Kandidatkontrakten skal opsættes eller revideres med hjælp af ''kontraktgeneratoren'' på web siden

Inden eller samtidig med at du ajourføre din kandidatkontrakt, skal du til en obligatorisk samtale om dit kandidatprogram. Samtaler om nationaløkonomi afholdes med Niels Skipper (nskipper@econ.au.dk), om finansiering afholdes med Thomas Kokholm (thko@econ.au.dk) eller Elisa Nicolato (eln@econ.au.dk) og om operationsanalyse afholdes med Andreas Klose (aklose@math.au.dk). I tilfælde at det pga af Covid-19 situationen ikke vil være muligt at have fysiske møder, bedes I at kontakte kontaktpersonen i det pågældende fagområde pr. e-mail og at aftale virtuelle møder på Skype, Zoom, eller lignende.

På gensyn ved orienteringsmødet

Med venlig hilsen

Andreas Klose

Kontakt: Andreas Klose Revideret: 14.04.2020