Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Orienteringsmøde om fagudbud E10 for Statistik og Sandsynlighed

Orientering om kandidatstudiet
Onsdag, 5 maj, 2010, at 15:15, in Aud. D4 (1531-219)
Abstrakt:

Der afholdes orienteringsmøde for studerende på tredje år af bachelorstudiet og på kandidatstudiet.

Mellem de to møder serveres sandwich og sodavand.

NF's studieadministration har besluttet, at tilmelding til efterårets kurser (udbudt under NF) skal foretages over nettet i perioden fra 1. til 15. maj. Ved mødet (og senere på IMF's informationskontor) udleveres en blanket, hvorpå de valgte fag også bedes anført, således at vi får mulighed for at lave et godt skema for fagenes tidsmæssige placering. Denne blanket bedes afleveret på informationskontoret senest fredag den 21. maj.

Kontaktperson: Søren Glud Johansen