Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Orienteringsmøde om fagudbud E10 for Matematik-Økonomi

Orientering om kandidatstudiet
Onsdag, 5 maj, 2010, at 16:15, in Aud. D4 (1531-219)
Abstrakt:

Der afholdes orienteringsmøde for studerende på tredje år af bachelorstudiet og på kandidatstudiet.

Mellem de to møder serveres sandwich og sodavand.

NF's studieadministration har besluttet, at tilmelding til efterårets kurser (udbudt under NF) skal foretages over nettet i perioden fra 1. til 15. maj. Ved mødet (og senere på IMF's informationskontor) udleveres en blanket, hvorpå de valgte fag også bedes anført, således at vi får mulighed for at lave et godt skema for fagenes tidsmæssige placering. Denne blanket bedes afleveret på informationskontoret senest fredag den 21. maj.

Ved mat.øk.-orienteringsmødet præsenteres de udbudte fag af

  • Simon Lysbjerg Hansen
  • Andreas Klose
  • Michael Stæhr (Institut for Økonomi)
  • Sanne Wølk (Handelshøjskolen)

Kandidatstuderende skal hvert halve år ajourføre blanketten Godkendelse af kandidatprogram. Den ajourførte blanket skal for mat.øk.'ere først godkendes af Søren Glud Johansen, som efter godkendelsen videresender den til Studiekontoret. Inden eller samtidig med at du afleverer den ajourførte blanket, skal du til en obligatorisk samtale om dit kandidatprogram. Samtaler om nationaløkonomi afholdes med Michael Stæhr, om finansiering med Claus Munk og om operationsanalyse med Søren Glud Johansen.

Kontaktperson: Søren Glud Johansen