Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Orienteringsmøde om fagudbud F11 for Matematik-Økonomi

Orientering om kandidatstudiet
Torsdag, 4 november, 2010, at 14:15, in Aud. F (1534-125)
Abstrakt:

der afholdes

orienteringsmøde om fagudbud F11 for matematik-økonomi

for studerende på tredje år af bachelorstudiet og på kandidatstudiet:

torsdag den 4. november kl. 14.15 i Aud. F

Sidst under mødet serveres der sandwich og sodavand

Tilmelding til forårets kurser (udbudt under NF) skal foretages over nettet i perioden fra 1. til 15. november. Ved mødet (og senere på IMF's informationskontor) udleveres en blanket, hvorpå de valgte fag også bedes anført, således at vi får mulighed for at lave et godt skema for fagenes tidsmæssige placering. Denne blanket bedes afleveret på Informationskontoret senest fredag den 19. november.

Ved mat.øk.-orienteringsmødet præsenteres de udbudte fag af

  • Kent Andersen, Andreas Klose og Søren Glud Johansen
  • Søren Asmussen
  • Claus Munk (Institut for Økonomi)
  • Sanne Wølk (Handelshøjskolen)

Kandidatstuderende skal hvert halve år ajourføre blanketten Godkendelse af kandidatprogram. Den ajourførte blanket skal for mat.øk.'ere først godkendes af Søren Glud Johansen, som efter godkendelsen videresender den til Studiekontoret. Inden eller samtidig med at du afleverer den ajourførte blanket, skal du til en obligatorisk samtale om dit kandidatprogram. Samtaler om nationaløkonomi og om finansiering afholdes med Claus Munk og om operationsanalyse med Søren Glud Johansen.

På gensyn ved orienteringsmødet.

Kontaktperson: Søren Glud Johansen