Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvorfor al den hype om repræsentationsteori - også blandt analytikere?

Emil Axelgaard
Eulers Venner
Fredag, 15 april, 2011, at 14:30-15:30, in Aud. D4 (1531-219)
Abstrakt:
I modsætning til hvad mange kunne fristes til at tro, kan matematikere godt lide, når tingene kan forklares simplest muligt, og der er således talrige eksempler på, at man behandler komplicerede problemstillinger ved at "oversætte" dem til mere velforståede emneområder. Indenfor analysen udgør repræsentationsteorien et forsøg på at studere objekter ved at undersøge deres virkning på topologiske vektorrum og således ved at inddrage den velkendte teori om kontinuerte lineære afbildninger mellem sådanne og centrale områder af den velbeskrevne funktionalanalyse.

Foredraget, der vil give en introduktion til teorien om unitære repræsentationer af lokalkompakte grupper, vil være et naturligt supplement til et tidligere foredrag med en lignende titel, hvor det var algebraikerens tilgang til emnet, der var udgangspunktet. Det kan imidlertid forstås helt uafhængigt af dets "forgænger" og vil være tilgængeligt for enhver med et kendskab til Hilbertrumsteori, der svarer til sidste del af kurset "Reel Analyse".
Kontaktperson: Benjamin Randeris Johannesen