Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Orienteringsmøde om fagudbud E11 for matematik-økonomi

Orientering om kandidatstudiet
Onsdag, 4 maj, 2011, at 15:15, in Aud. G2 (1532-122)
Abstrakt:

Der afholdes


orienteringsmøde om fagudbud E11


for studerende på tredje år af bachelorstudiet og på kandidatstudiet:


onsdag den 4. maj kl. 15.15 i aud. G2 om matematik-økonomi


Sidst under mødet serveres sandwich og sodavand.


Tilmelding til efterårets kurser (udbudt under NF) skal foretages over nettet

i perioden fra 1. til 15. maj. Det er dog ikke muligt over nettet at tilmelde

sig kurserne Grafteori 1 (med et omfang på 10 ECTS, se kursusbeskrivelsen

fra E09) og Partielle differentialligninger (med et omfang på 5 ECTS i første

kvarter). Ved mødet (og senere på IMF’s informationskontor) udleveres en

blanket, hvorpå de valgte fag også bedes anført, således at vi får mulighed

for at lave et godt skema for fagenes tidsmæssige placering.Tilmeldingstallene

for fagene Grafteori 1 og Partielle differentialligninger skal yderligere bruges

som argument for, at der i E11 er behov for udbud af disse fag. Den omtalte

blanket bedes afleveret på informationskontoret senest fredag den 13. maj.


På orienteringmødet præsenteres de udbudte fag af


  • Kent Andersen og Andreas Klose
  • Ole Østerby (Datalogisk Institut)
  • Claus Munk og Tine Mundbjerg Eriksen (Institut for Økonomi)
  • Sanne Wøhlk (Handelshøjskolen).


Kandidatstuderende skal hvert halve år ajourføre blanketten Godkendelse

af kandidatprogram. Den ajourførte blanket skal for mat.øk.’ere først godkendes

af Søren Glud Johansen, som efter godkendelsen videresender den

til Studiekontoret. Inden eller samtidig med at du afleverer den ajourførte

blanket, skal du til en obligatorisk samtale om dit kandidatprogram. Samtaler

om nationaløkonomi og om finansiering afholdes med Claus Munk og

om operationsanalyse med Søren Glud Johansen.


På gensyn ved orienteringsmødet.

Kontaktperson: Søren Glud Johansen