Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Orienteringsmøde om fagudbud E11 for statistik og sandsynlighed

Orientering om kandidatstudiet
Onsdag, 4 maj, 2011, at 16:15, in Aud. G2 (1532-122)
Abstrakt:

Der afholdes


orienteringsmøde om fagudbud E11


for studerende på tredje år af bachelorstudiet og på kandidatstudiet:


onsdag den 4. maj kl. 16.15 i aud. G2 om statistik og sandsynlighed.


Før mødet serveres sandwich og sodavand.


Tilmelding til efterårets kurser (udbudt under NF) skal foretages over nettet

i perioden fra 1. til 15. maj. Det er dog ikke muligt over nettet at tilmelde

sig kurserne Grafteori 1 (med et omfang på 10 ECTS, se kursusbeskrivelsen

fra E09) og Partielle differentialligninger (med et omfang på 5 ECTS i første

kvarter). Ved mødet (og senere på IMF’s informationskontor) udleveres en

blanket, hvorpå de valgte fag også bedes anført, således at vi får mulighed

for at lave et godt skema for fagenes tidsmæssige placering. Tilmeldingstallene

for fagene Grafteori 1 og Partielle differentialligninger skal yderligere bruges

som argument for, at der i E11 er behov for udbud af disse fag. Den omtalte

blanket bedes afleveret på informationskontoret senest fredag den 13. maj.


Kandidatstuderende skal hvert halve år ajourføre blanketten Godkendelse

af kandidatprogram. Inden eller samtidig med at du afleverer den ajourførte

blanket, skal du til en obligatorisk samtale om dit kandidatprogram. 


På gensyn ved orienteringsmødet.

Kontaktperson: Preben Blæsild