Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Orienteringsmøde om fagudbud i Statistik og Sandsynlighed og Matematik-Økonomi

Orientering om kandidatstudiet
Mandag, 7 maj, 2012, at 15:15-17:15, in Aud. D1 (1531-113)
Beskrivelse:
Der afholdes orienteringsmøde om fagudbud E12 for studerende på tredje år af bachelorstudiet og på kandidatstudiet

mandag den 7. maj kl. 15.15 om statistik og sandsynlighed
og
mandag den 7. maj kl. 16.15 om matematik-økonomi.

Sidst under det første møde og i pausen mellem de to møder serveres sandwich og sodavand. Med start kl. 16.00 præsenterer Matin Greiner "Complex Networks I & II", som han udbyder i 1. og 2. kvarter.

Tilmelding til efterårets kurser (udbudt under Science) skal foretages over nettet i perioden fra 1. til 15. maj. Ved mødet (og senere på instituttets informationskontor) udleveres en blanket, hvorpå de valgte fag også bedes anført, således at vi får mulighed for at lave et godt skema for fagenes tidsmæssige placering. Tilmeldingstallet for faget "Partielle differentialligninger" skal yderligere bruges som argument for, at der i E12 er behov for udbud af dette fag. Den omtalte blanket bedes afleveret på informationskontoret senest tirsdag den 15. maj.

Ved orienteringsmøderne præsenteres de udbudte fag af deres forelæsere. Fagene udbudt af ASB præsenteres af Sanne Wøhlk. Ved møderne udleveres et skema til ansøgning om instruktorat i efterårssemestret. Ansøgning om instruktorat i mat.øk. bedes afleveret til Søren Glud Johansen senest torsdag den 31. maj.

Kandidatstuderende skal hvert halve år ajourføre blanketten Godkendelse af kandidatprogram. Den ajourførte blanket skal for mat.øk.'ere først godkendes af Søren Glud Johansen, som efter godkendelsen videresender den til Studiekontoret. Inden eller samtidig med at du afleverer den ajourførte blanket, skal du til en obligatorisk samtale om dit kandidatprogram. Samtaler om nationaløkonomi og om finansiering afholdes med Claus Munk og om operationsanalyse med Søren Glud Johansen.

På gensyn ved orienteringsmødet.
Kontaktperson: Søren Glud Johansen (sgj@imf.au.dk)