Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

MODELLER FOR KORRELEREDE TÆLLEDATA

Camilla Mondrup Andreassen
Ph.d.-forsvar
Fredag, 27 september, 2013, at 13:00, in Aud. G1 (1532-116)
Abstrakt:
I løbet af sit ph.d.-studium har Camilla Mondrup Andreassen arbejdet med modeller og inferens for korrelerede tælledata. Der findes ingen kanonisk model for flerdimensionale tælledata, idet flere af de velkendte endimensionale fordelinger, som f.eks. Poisson-fordelingen og den negative binomial-fordeling, ikke generaliserer naturligt til flere dimensioner. I afhandlingen betragtes flere modeller fra litteraturen for flerdimensionale tælledata, og nye teoretiske resultater og egenskaber ved modellerne udledes. Derudover præsenteres der i afhandlingen en ny model for todimensionale tidsrækker af tælledata, hvor afhængigheden mellem de to tidsrækker til et givet tidspunkt modelleres ved brug af copulaer.

Assessment Committee:
Professor Helle Sørensen, Institut for Matematik, Københavns Universitet
Assistant Professor Christiano Varin, Department of Environmental Sciences,  Informatics and Statistics, Ca’ Foscari University of Venice, Italien
Associate Professor Andreas Klose (Chair), Institut for Matematik, Aarhus Universitet

Links til resumé og ph.d.-afhandling / Please see abstract and PhD dissertation:

Kontaktperson: Randi Mosegaard