Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Orienteringsmøde om kandidatstudierne i Matematik

Orienteringsmøde
Onsdag, 6 november, 2013, at 15:15, in Aud. D1 (1531-113)
Abstrakt:
Program:
  • Introduktion til kandidatstudiet, optagelse og bachelorprojekter ved Simon Kristensen
  • Om kurset Lie Algebraer ved Henning Haahr Andersen
  • Om kurset Symplektisk Geometri og ækvivariant kohomologi ved Niels Gammelgaard
  • Pause, hvori instituttet vil byde på glögg og æbleskiver
  • Om kurset Fraktalgeometri ved Simon Kristensen
  • Om kurset Computational Geometry på Datalogi ved Peyman Afshani
  • Om livet som PhD-studerende ved Thomas Schmidt.

Det tilstræbes, at forelæsere, som udbyder kurser F14, vil være til stede i pausen.
Husk også de obligatoriske samtaler med Simon Kristensen om kandidatstudiet d. 7., 8. og 11. november.
Tilmeldingslisten forefindes på døren til A4.16.

Venlig hilsen

Uddannelsesudvalget

Kontaktperson: Simon Kristensen