Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Orienteringmøde om fagudbud E14 (Matematik-Økonomi)

Andreas Klose
(Institut for Matematik)
Orientering om kandidatstudiet
Torsdag, 1 maj, 2014, at 15:15-16:00, in Aud. D1 (1531-113)
Abstrakt:
Der afholdes Orienteringsmøde om fagudbud E14 for (kommende) studerende på tredje år af bachelorstudiet og på kandidatstudiet:

Torsdag den 1. maj kl. 15.15 i Aud. D1 om matematik-økonomi.

Før mødet serveres sandwich og sodavand fra kl. 15.00 til 15.15.

Tilmelding til efterårets kurser (udbudt under ST) skal foretages over nettet i perioden fra torsdag den 1. maj til torsdag den 15. maj. Ved mødet (og senere på instituttets informationskontor) udleveres blanket til ansøgning om instruktorat samt en blanket, hvorpå de valgte fag også bedes anført, således at vi får mulighed for at lave et godt skema for fagenes tidsmæssige placering. Ansøgning om instruktorat i mat.øk. bedes afleveret til Andreas Klose senest fredag den 23. maj, og den anden blanket bedes afleveret på informationskontoret senest fredag den 6. maj. Fra tirsdag d. 29. april vil du også kunne finde en elektronisk udgave af blankettet om kursustilbud samt links til kursusbeskrivelser på web siden home.imf.au.dk/aklose/MATOEK/E2014/.

Kandidatstuderende skal hvert halve år ajourføre blanketten Godkendelse af kandidatprogram. Den ajourførte blanket skal for mat.øk.’ere først godkendes af Andreas Klose, som efter godkendelsen videresender den til Studiekontoret. Inden eller samtidig med at du afleverer den ajourførte blanket, skal du til en obligatorisk samtale om dit kandidatprogram. Samtaler om nationaløkonomi afholdes med Peter Jensen, om finansiering afholdes med Peter Løchte Jørgensen og om  operationsanalyse afholdes med Andreas Klose.

På gensyn ved orienteringsmødet

Med venlig hilsen
Andreas Klose
Kontaktperson: Andreas Klose