Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Orienteringsmøde om fagudbud F2015 (Matematik-Økonomi)

Andreas Klose
Orientering om kandidatstudiet
Torsdag, 30 oktober, 2014, at 16:15, in Aud. D1 (1531-113)
Abstrakt:
Der afholdes

Orienteringsmøde om fagudbud F15

for studerende på tredje år af bachelorstudiet og på kandidatstudiet:

Torsdag den 30. oktober kl. 16.15 i Aud. D1 om matematik-økonomi.

Før mødet serveres sandwich og sodavand fra kl. 16.00 til 16.15.

Tilmelding til forårets kurser (udbudt under ST) skal foretages over nettet i perioden fra lørdag den 1. november til fredag den 14. november. Ved mødet (og senere på instituttets informationskontor) udleveres blanket til ansøgning om instruktorat samt en blanket, hvorpå de valgte fag også bedes anført, således at vi får mulighed for at lave et godt skema for fagenes tidsmæssige placering. Ansøgning om instruktorat i mat.øk. bedes afleveret til Andreas Klose senest mandag den 24. november, og den anden blanket bedes afleveret på informationskontoret senest fredag den 14. november. Fra tirsdag d. 28. oktober vil du også kunne finde en elektronisk udgave af blankettet om kursustilbud samt links til kursusbeskrivelser på web siden home.imf.au.dk/aklose/MATOEK/E2014/.

Kandidatstuderende skal hvert halve år ajourføre blanketten Godkendelse af kandidatprogram. Den ajourførte blanket skal for mat.øk.’ere først godkendes af Andreas Klose, som efter godkendelsen videresender den til Studiekontoret. Inden eller samtidig med at du afleverer den ajourførte blanket, skal du til en obligatorisk samtale om dit kandidatprogram. Samtaler om nationaløkonomi afholdes med Peter Jensen, om finansiering med Peter Løchte Jørgensen og om operationsanalyse med Andreas Klose.

På gensyn ved orienteringsmødet

Med venlig hilsen
Andreas Klose
Kontaktperson: Andreas Klose