Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Andreas Basse-O'Connor modtager bevilling fra Det Frie Forskningsråd – Sapere Aude: DFF Forskningsleder 2014

17.06.2014 | Lars Madsen

Adjunkt Andreas Basse-O'Connor modtager bevilling fra Det Frie Forskningsråd – Sapere Aude: DFF Forskningsleder 2014. Bevillingen er på DKK 6.996.600.

Fra projekt beskrivelsen.

Titel: Time-wise behavior of fractional processes

Beskrivelse:

Tilfældige og uforudsigelige hændelser optræder overalt i vores hverdag samt i mange videnskabelige discipliner. Tænk blot på vejrudsigter og forudsigelser af aktiekursers udvikling. På trods af at det er umuligt at forudsige disse hændelser, kan man ved hjælp af sandsynlighedsteori opstille en matematisk model for dem og derved kvantificere, hvor sandsynlige forskellige udfald er. I dette projekt studeres hvordan tilfældige/kaotiske systemer udvikler sig over tid. Sådanne systemer har ofte en særdeles irregulær opførsel samt stor afhængighed mellem observationerne, og disse egenskaber kan naturligt modelleres ved brug af såkaldte fraktionelle processer. Den store afhængighed mellem observationerne gør imidlertid disse processer vanskelige at analysere fra et matematisk synspunkt og der er mange helt fundamentale spørgsmål, som endnu ikke er besvaret. I projektet vil der blive fokuseret på følgende spørgsmål. Hvordan måler vi graden af irregularitet? Hvordan kan man estimere parametre for disse processer? Og kan vi approksimere processerne med simplere processer og dermed opnå ny indsigt? Projektet vil foregå i samarbejde med flere af verdens førende forskere indenfor studiet af stokastiske processer.

Links

Bevilling