Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Christian Hirsch, ny lektor i datavidenskab og statistik

Første december 2021 starter Christian Hirsch som lektor i datavidenskab og statistik ved Institut for Matematik, Aarhus Universitet. Christian er tilknyttet den nye uddannelse i datavidenskab, og hans ansættelse er en del af Faculty of Natural Sciences' digitaliseringsinititativ.

Christian fik sin ph.d.-grad fra Ulm Universitet i 2014. Han er ikke helt ukendt med danske forhold, da han har haft en postdoc-stilling ved Aalborg Universitet. Han har også haft postdoc-stillinger ved Weierstrass Instituttet i Berlin, ved Ludwig-Maximilians Universitetet i München og en adjunktstilling i Mannheim. Han kommer til Aarhus fra en stilling ved universitetet i Groningen indenfor topologisk dataanalyse.

Christian Hirsch har et bredt forskningsfelt med mange samarbejdspartnere indenfor emnerne rumlig stokastik, statistisk mekanik, store afvigelser og topologisk dataanalyse.

Hans arbejder spænder fra det teoretiske til det anvendte som fx inden for telekommunikation. Hans nuværende forskningsinteresser ligger i topologisk dataanalyse og analyse af netværk. Med interessen i topologisk dataanalyse vil der være kontaktpunkter til allerede eksisterende forskningsgrupper ved instituttet, og mere generelt vil Christians interesser kunne bidrage til det interdisciplinære DIGIT-center ved Aarhus Universitet.

I videoen giver Christian en præsentation på engelsk af sig selv og sine forskningsinteresser.

Topologisk dataanalyse vil også udgøre en del af Christians undervisningsaktiviter, idet han i foråret 2023 vil afholde et kursus i dette emne. Kurset vil være en del af kursusportefølgen indenfor datavidenskabsuddannelsen.