Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Dataprojekt

I denne uge eksamineres der i kurset "Dataprojekt", som ligger på 4. semester af datavidenskabsstudiet. Formålet med kurset er at anvende nogle af de kompetencer, der er tillært på de første 1.5 studieår, og at arbejde med en forsker og medstuderende på Aarhus Universitet på et større dataprojekt.

Inden kurset finder de studerende sammen i grupper på 2–4 personer, og hver gruppe bliver tilknyttet et forskningsprojekt på Aarhus Universitet, hvor datavidenskab er en central komponent. Sammen med projektvejlederen formuleres et produkt, der kan forbedre og oplyse vejlederens forskning.

Christina Sanne Gøttsche har dette semester fulgt en læsegruppe bestående af fire studerende på datavidenskab: Laura N., Tobias, Laura F. og Tony. Denne gruppe har lavet en undersøgelse af dødsårsager i Danmark i et data-analytisk perspektiv med lektor Palle Villesen fra Center for Bioinformatik som vejleder.

https://bachelor.au.dk/laes-it/foelg-med/ kan du se mere om Laura N., Tobias, Laura F. og Tony's projekt.

Udover ovenstående projekt er der i foråret 2021 lavet fire andre projekter:

Du kan læse mere om kurset på kursussiden https://www.kursuskatalog.au.dk/da/course/104068/Dataprojekt.