Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Julie Thøgersen modtager ny international postdoc-bevilling fra VILLUM FONDEN

21.02.2020 | Randi Mosegaard

Julie Thøgersen, Institut for Matematik, modtager 2,1 mio kroner. (Foto: VILLUM FONDEN)

Et forsikringselskab har mange beslutningsvariable; præmien på deres forsikringer, produktstrukturen (herunder selvrisikoen), genforsikring for at begrænse deres påtagede risiko, investeringsporteføljer, udbyttebetalinger til aktionærer … Og da forsikringsindustrien generer store mængder data er det naturligt at spørge: Hvilken information kan et forsikringsselskab få fra deres data, og hvordan bør de bruge denne information i deres beslutningsprocesser? I forskningsprojektet “Incorporating information from data into the decision making processes in non-life insurance” finansieret af VILLUM FONDENs ‘Villum International postdoc programme’ er målet at addressere netop dette spørgsmål ved at betragte konkrete problemstillinger såsom: Kan man ved hjælp af machine learning opnå bedre estimater at basere beslutningerne på? Bør nogle af de eksisterende forsikringsprodukter genopfindes f.eks. ved at lave dem dataafhængige? Eller mere generelt: Hvordan kan man bruge data til at designe brugerdefinerede produkter? PwC har præsenteret et studie (https://www.pwc.com/gx/en/financial-services/assets/fintech-insurance-report.pdf), hvor de undersøger hvordan InsurTech (forkortelse for insurance technology) kommer til at påvirke forsikringsbranchen, og holdningen er ret klar: Denne type problemstillinger er relevante og forudsiges at være en nødvendig del af et moderne forsikringsselskab. Dette projekt vil være et akademisk bidrag i den retning.

Bevilling, Offentligheden / Pressen