Aarhus Universitets segl

Mentorarbejdet 2020

For et år siden ansatte vi et hold mentorer, som skulle hjælpe de studerende godt i gang med deres uddannelse på Institut for Matematik. Mentorerne er ældre studerende, blandet på årgangene og studierne, og har det tilfælles, at de gerne vil hjælpe de nye studerende.

Mentorerne fra 2020 takker af for denne gang

Studiestarten

Før i tiden har studiestarten udelukkende været planlagt af tutorerne, der både har stået for at afholde sociale og faglige arrangementer i løbet af de første 3 dage i studiestarten, men sidste år samarbejdede tutorerne og mentorerne om at planlægge og gennemføre studiestarten. Mentorerne stod for de mere faglige arrangementer som gennemgang af hjemmesider, Blackboard, opsætning af internet, dannelse af læsegrupper samt en introduktions workshop ved navn “At læse ved Institut for Matematik”, imens tutorerne fortsat stod for de andre mere sociale arrangementer, som er en del af studiestarten.

Udover de faglige arrangementer i rusugen, var det også vigtigt at de studerende skulle lære deres mentorer at kende. Derfor stod der blandt andet også fælles morgenmad, quiz og navnelege på programmet. Selvom det har været en udfordring at få tingene til at falde på plads i forbindelse med Covid19, har de studerende taget godt imod det. I evalueringerne blev der skrevet

“I har gjort det virkelig godt! Tak for at give os en god begyndelse.”

1. semester

I løbet af både studiestarten og 1. semester har mentorerne haft fokus på læsegrupper. De  studerende blev allerede i rusugen tildelt deres første læsegruppe, og derefter fik de tildelt tilfældige nye læsegrupper efter henholdsvis 2 og 4 uger, så de i alt prøvede 3 forskellige læsegrupper inden efterårsferien. Formålet med dette var, at de studerende så havde lært sig selv og hinanden at kende, inden de skulle ønske deres endelige læsegrupper, som de fik efter efterårsferien. Mentorerne har løbende givet redskaber og tips og tricks til, hvordan man bruger sin læsegruppe, samt hvordan man får samarbejdet til at fungere.

Mentorerne har i skemalagte ugentlige workshops hjulpet med de helt grundlæggende ting, som danner fundament for at være studerende på Institut for Matematik. Det var emner som mængder og funktioner, en god matematisk præsentation, hvordan man tilgår en TØ-opgave m.v. – og til de studerende på Datavidenskab var der også introduktion til R og LaTeX. Det vigtige til disse workshops var at få skabt et trygt miljø, hvor der skulle være plads til at stille dumme spørgsmål. De studerende har blandt andet skrevet i evalueringen: 

“Det er svært stof, som er dejligt man får gennemgået, så man kan få en bedre forståelse af indholdet.”

Det første semester blev rundet af med en workshop omkring skriftlige eksamener samt planlægning af læseferien og en workshop omkring mundtlige eksamener, hvor mentorerne havde optaget videoer af “prøve-eksamener” med Jacob S. Møller og Klaus Thomsen som eksaminatorer. På den måde kunne de studerende få en ide om, hvad der skulle ske til en mundtlig eksamen.

“Gode pædagogiske forklaringer. Dejligt at tingene bliver forklaret stille og roligt.”

Udover at afholde workshops, har mentorerne haft trivselssamtaler med de studerende halvvejs gennem første semester – en samtale, der førhen er blevet varetaget af den uddannelsesansvarlige. Et af formålene med samtalerne var at give de studerende medindflydelse på konstruktionen af deres læsegrupper, men helt centralt bare at høre, hvordan de havde det. Mentorernes oplevelse var, at langt de fleste af de studerende nød godt af denne femten minutters samtale om, hvordan det var at starte på uni og at lufte de typiske bekymringer om, hvorvidt man nu læste godt nok, om man var fint med, brugte for meget eller for lidt tid på at læse osv., og som en af mentorerne siger:

Samtalen var måske endda særligt vigtig under corona, hvor de studerende ikke i samme grad kunne snakke og spejle sig i ældre studerende i fredagsbaren og i MatLab og få bekræftet, at man fx selvfølgelig stadig kan bestå analyse 1, selvom man ikke forstod et ord af hvad “dedekin cuts” var.

Klar til næste år

I løbet af de sidste par uger har mentorerne evalueret hele forløbet, og de har forberedt sig på at give alle deres erfaringer og alt deres visdom videre til de nye mentorer, som starter 1. april. Det har været et turbulent år med mange udfordringer undervejs, men mest af alt har det været et godt og erfaringsrigt år. Fem af mentorerne har valgt at fortsætte deres arbejde i mentorgruppen, og sammen med de nyansatte mentorer går de snart i gang med at planlægge næste års studiestart og mentorforløb.