Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mindeord — Jørgen Hoffmann-Jørgensen

Født 3/2-1942, død 7/12-2017

12.01.2018 | Lars Madsen

Jørgen Hoffmann-Jørgensen blev født den 3. februar 1942 i Aarhus. Han afsluttede sin uddannelse ved Aarhus Universitet i 1966 og var derefter fastansat ved Institut for Matematik ved samme universitet frem til sin pension i 2012. Han var i løbet af sin karriere gæsteforsker ved mange anerkendte universiteter, herunder Cornell, Texas A&M og Scuola Normale Superiore di Pisa.

Jørgen Hoffmann-Jørgensens videnskabelige arbejde var kendetegnet ved dyb indsigt og stor originalitet, og han ydede flere betydelige bidrag, herunder et vigtigt resultat, der nu kendes som Hoffmann-Jørgensens ulighed. Han er en af pionererne indenfor høj-dimensional sandsynlighedsteori og var meget aktiv indenfor dette felt i hele sin karriere. Denne teori har været helt fundamental for udviklingen af moderne statistiske metoder for høj-dimensionale data, også kaldet big data. Hoffmann-Jørgensen skrev to-binds værket Probability with a View Towards Statistics, som giver et solidt matematisk funderet indblik i nogle af de vigtigste sandsynlighedsteoretiske emner, og han var ligeledes forfatter til en lang række videnskabelige artikler. Fra 1988 og frem til sin død var Jørgen Hoffmann-Jørgensen medredaktør på det anerkendte tidsskrift Journal of Theoretical Probability.

Hoffmann-Jørgensen var en fremragende og engageret formidler af sandsynlighedsteorien og dens anvendelser, hvilket både studerende og tilhørere til hans offentlige foredrag nød godt af. Han var hyppigt på instituttet helt frem til sin død.

Jørgen Hoffmann-Jørgensen var en højt værdsat kollega og medarbejder. Han vil blive savnet af familie, venner og kolleger.

Navne