Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Simon Kristensen modtager stor Sapere Aude bevilling fra Det Frie Forskningsråd

08.12.2010 | Lars Madsen

Sapere Aude betyder ”vov at vide”, og Det Frie Forskningsråd har i denne første uddeling valgt at give bevillinger for 230 millioner kroner til 31 forskere. 87,9 millioner kroner ud af de 230 Sapere Aude-millioner kroner går til de 12 forskere fra Aarhus Universitet. Bevillingerne, der løber over fire år, gives på baggrund af ansøgninger fra forskerne selv til konkrete forskningsprojekter.

Simon Kristensen

Simon KristensenSimon Kristensen får 8,4 millioner kroner til projektet "Diophantine Approximation in Small Sets”. Han forsker i samspillet mellem analytisk talteori og dynamiske systemer. Hans forskning handler specifikt om diofantisk approksimation; altså studiet af tætheden af de rationale tal i de reelle tal. Af særlig interesse for Simon Kristensen er egenskaber ved tal, der på den ene eller anden måde har en atypisk fordeling af cifre. Han undersøger blandt andet for, hvilke typer af tal en atypisk fordeling er mulig.

Undersøgelsen har tætte forbindelser med dynamiske systemer. Specielt er rotationer af cirkler og højere dimensionale tori af fundamental vigtighed, ligesom dynamiske systemer på andre flader og mangfoldigheder ofte kan benyttes som redskaber til løsningen af de oprindelige talteoretiske problemer, som for eksempel fordelingen af cifre i en given type af tal.

Yderligere information

Offentligheden / Pressen