Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fri sandsynlighedsteori - et introducerende overblik

Søren Møller
(Syddansk Universitet)
Eulers Venner
Monday, 11 March, 2013, at 16:15-17:00, in Aud. D1 (1531-113)
Abstract:

I klassisk sandsynlighedsteori beskæftiger man sig med målelige funktioner ind i kommutative legemer, og bruger derfor, normalt uden at tænke over det, den kommutative lov i konstruktioner og resultater. I nogle sammenhænge, blandt andet beskrivelsen af stokastiske matricer, kommer vi dog ud for at ville håndtere stokastiske objekter, der ikke kommuterer. Det har i de sidste tyve år vist sig, at denne type situationer kan modelleres med fri sandsynlighedsteori, hvor målelige funktioner erstattes af begrænsede operatorer på Hilbertrum. Det viser sig at mange klassiske resultater har en modpart i denne opsætning, men der viser sig også vigtige og til dels overraskende forskelle.


Foredraget giver en introduktion til fri sandsynlighed med nogle typiske eksempler og resultater. Der forudsættes grundlæggende viden om klassisk sandsynlighed, lineær algebra og lidt målteori.

Organised by: Eulers Venner