Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Orienteringsmøde om Fagudbud E21 (Matematik-Økonomi)

Andreas Klose
Information meeting masters programme
Wednesday, 14 April, 2021, at 16:15-17:00, Zoom link: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/64442358517
Description:

Der afholdes Orienteringsmøde om fagudbud E21 for (kommende) studerende på tredje år af bachelorstudiet og på kandidatstudiet om matematik-økonomi. På grund af COVID-19 situationen afholdes orienteringsmøde om fagudbud virtuelt på ZOOM link https://aarhusuniversity.zoom.us/j/64442358517

Det vil selvfølgelig også være muligt at stille spørgsmål. Tilmelding til efterårets kurser (udbudt under Natural Sciences) skal foretages over nettet i perioden fra lørdag den 1. maj til onsdag den 5. maj. Listen over kurser i E21 findes også på web siden home.math.au.dk/aklose/MATOEK/E2021/

Ansøgning om instruktorat i matematik-økonomi kan udfyldes elektronisk på web siden https://data.math.au.dk/apps/instruktor/login.cgi Næste ansøgningsrunde forventes at starte d. 1. maj.

Kandidatstuderende skal hvert halve år ajourføre deres kandidatprogram og få den opdaterede kandidatkontrakt godkendt. Kandidatkontrakten skal opsættes eller revideres med hjælp af “kontraktgeneratoren” på web siden http://kontrakt.nattech.au.dk/ Inden eller samtidig med at du ajourfører din kandidatkontrakt, skal du til en obligatorisk samtale om dit kandidatprogram. Samtaler om nationaløkonomi afholdes med Niels Skipper nskipper@econ.au.dk, om finansiering afholdes med Thomas Kokholm thko@econ.au.dk eller Elisa Nicolato eln@econ.au.dk og om operationsanalyse med Andreas Klose aklose@math.au.dk. I tilfælde af at det pga af COVID-19 situationen ikke vil være muligt at have fysiske møder, bedes I at kontakte kontaktpersonen i det pågældende fagområde pr. e-mail og at aftale virtuelle møder på Skype, Zoom, eller lignende.

Link til pdf mødeinvitation

Contact person: Andreas Klose