Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om instituttet

Ledelse

Institutleder: Jacob Schach Møller

Igangværende forskningsprojekter

Se præsentationen af vore forskningsområder.

Undervisning og formidling

Ordinær uddannelse

Undervisningen er gennemført i henhold til gældende studieplaner for bachelor-studiet samt i henhold til de anmeldte seminarer m.v. for kandidat- og ph.d.- studerende. Med virkning fra september 2003 startede en ny studieordning for Det Naturvidenskabelige Fakultet. Ordningen indebærer 1-fags indgange og undervisning og eksamination i forløb af 9 ugers varighed. Samtlige studerende ved Det Naturvidenskabelige Fakultet excl. idræt modtager nu det samme indledende matematikkursus på 10 ECTS. Den indledende matematikundervisning omfatter udover forelæsninger og øvelser løbende aktiviteter i et matematiklaboratorium.

Instituttet har et stående foredrags- og besøgsprogram, der retter sig mod ungdomsuddannelserne. Der er gennemført en række foredrag som efteruddannelse for gymnasielærere. Instituttet har ydet faglig vejledning til gymnasieelever i forbindelse med studieretningsprojekter i gymnasieskolen.

Forskeruddannelse

Instituttet har pr. 01.02.2017 i alt 33 ph.d.-studerende, heraf 20 del-A studerende og 13 del-B studerende.

Større, ordinære og eksternt finansierede centre og projekter

Center for Videnskabsstudier (CSS)

Center for Videnskabsstudier har til formål at

  • Forske i naturvidenskabernes og teknologiens historie og filosofi samt i formidling af naturvidenskab
  • Undervise på akademisk niveau inden for centrets forskningsområder
  • Formidle naturvidenskabernes historie og filosofi

Hjemmeside: css.au.dk

Centre for Stokastisk Geometri og Avanceret Bioimaging (CSGB)

Center for Stokastisk Geometri og Avanceret Bioimaging (CSGB) er et VKR Center of Excellence, som er dannet med henblik på at udvikle nye computerbaserede metoder inden for stokastisk geometri og rumlig statistik til analyse af mikroskopi og andre avancerede bioimaging data. Villum Fonden har bevilget 25 mio. kr. til centret.

Der deltager fire forskergrupper i CSGB samarbejdet: The Spatial Statistics Group, Institut for Matematiske Fag, Aalborg Universitet; The Image Group, Datalogisk Institut, Københavns Universitet; Biomedical Group, Stereology and EM Research Laboratory, Aarhus Universitet; Stochastic Geometry Group, Institut for Matematik, Aarhus Universitet.

Hjemmeside: csgb.dk

CSGB

Center for Research in Econometric Analysis of Time Series (CREATES)

Dette center har til huse på Institut for Økonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Institut for Matematiks forskere inden for finansiering tager del i CREATES’s forskning inden for tidsrækker og finansiel økonometri.

Centret blev oprettet i 2007 af Danmarks Grundforskningsfond (Centers of Excellence) med en bevilling på 40 mio.

Hjemmeside: creates.au.dk

CREATES

Sapere Aude - Semiklassisk kvantemekanik

Projektet Semiclassical Quantum Mechanics (Semiklassisk Kvantemekanik) er finansieret af en Sapere Aude: DFF-Topforsker bevilling fra det Frie Forskningsråd med Søren Fournais som hovedansøger. Dette projekt omhandler forskning indenfor matematikken i kvantemekanikken, specielt spektrale problemer med magnetfelter. Når magnetfeltet er meget stærkt og/eller man betragter mange vekselvirkende partikler kan man ofte vise, at de kvantemekaniske systemer kan beskrives med simplere - somme tider endda klassiske - modeller. Dette kan ses som et aspekt af Niels Bohr’s korrespondensprincip.

Hjemmeside: Semiclassical Quantum Mechanics

Sapere Aude - Intuitionens rolle i naturvidenskab og filosofi

Sapere Aude projektet "Intuitions in Science and Philosophy" (Intuitionens rolle i naturvidenskab og filosofi), der finansieres af  Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers og ledes af Samuel Schindler, sætter fokus på forskellige typer af intuitive vurderinger i naturvidenskab, lingvistik og filosofi. I filosofien har intuitionens rolle været genstand for stor akademisk debat i de senere år. Omvendt har der været ringe fokus på den rolle, som intuition spiller inden for naturvidenskabelige fagområder samt lingvistik. Dette projekt undersøger intuitive vurderinger i fysiske tankeeksperimenter samt intuitive vurderinger af sprog. Resultaterne vil blive relateret til den igangværende filosofiske debat om den bevismæssige rolle, som intuitive vurderinger kan have.

Hjemmeside: projects.au.dk/intuitions-in-science-and-philosophy/

Sapere Aude - Time-wise Behavior of Fractional Processes (TBFP)

Projektet TBFP er finansieret af en Sapere Aude: DFF-Forskningsleder bevilling fra Det Frie Forskningsråd med Andreas Basse-O'Connor som hovedansøger. Formålet med projektet er at give nye matematiske beskrivelser af en klasse af modeller, kaldet fractional processes, der kan opfattes som tilfældige fraktaler. Sådanne modeller bruges ofte til at beskrive fænomener, der har en meget irregulær opførsel over tid, som der for eksempel set ved aktiekurser. Det er af særlig interesse at karakterisere hvordan disse processer opfører sig i meget små tidsintervaller, hvilket siger noget om, hvor stor usikkerhed der er på fremtidsforudsigelserne lavet ud fra disse modeller.

Hjemmeside: TBFP