Aarhus Universitets segl

Om instituttet

Ledelse

Institutleder: Jacob Schach Møller

Igangværende forskningsprojekter

Se præsentationen af vore forskningsområder.

Undervisning og formidling

Ordinær uddannelse

Undervisningen er gennemført i henhold til gældende studieplaner for bachelor-studiet samt i henhold til de anmeldte seminarer m.v. for kandidat- og ph.d.- studerende. Med virkning fra september 2003 startede en ny studieordning for Det Naturvidenskabelige Fakultet. Ordningen indebærer 1-fags indgange og undervisning og eksamination i forløb af 9 ugers varighed. Samtlige studerende ved Det Naturvidenskabelige Fakultet excl. idræt modtager nu det samme indledende matematikkursus på 10 ECTS. Den indledende matematikundervisning omfatter udover forelæsninger og øvelser løbende aktiviteter i et matematiklaboratorium.

Instituttet har et stående foredrags- og besøgsprogram, der retter sig mod ungdomsuddannelserne. Der er gennemført en række foredrag som efteruddannelse for gymnasielærere. Instituttet har ydet faglig vejledning til gymnasieelever i forbindelse med studieretningsprojekter i gymnasieskolen.

Forskeruddannelse

I 2022 havde Instituttet 24 ph.d.-studerende, heraf 13 del-A studerende og 11 del-B studerende.