Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om instituttet

Ledelse

Institutleder: Jacob Schach Møller

Igangværende forskningsprojekter

Se præsentationen af vore forskningsområder.

Undervisning og formidling

Ordinær uddannelse

Undervisningen er gennemført i henhold til gældende studieplaner for bachelor-studiet samt i henhold til de anmeldte seminarer m.v. for kandidat- og ph.d.- studerende. Med virkning fra september 2003 startede en ny studieordning for Det Naturvidenskabelige Fakultet. Ordningen indebærer 1-fags indgange og undervisning og eksamination i forløb af 9 ugers varighed. Samtlige studerende ved Det Naturvidenskabelige Fakultet excl. idræt modtager nu det samme indledende matematikkursus på 10 ECTS. Den indledende matematikundervisning omfatter udover forelæsninger og øvelser løbende aktiviteter i et matematiklaboratorium.

Instituttet har et stående foredrags- og besøgsprogram, der retter sig mod ungdomsuddannelserne. Der er gennemført en række foredrag som efteruddannelse for gymnasielærere. Instituttet har ydet faglig vejledning til gymnasieelever i forbindelse med studieretningsprojekter i gymnasieskolen.

Forskeruddannelse

Instituttet har pr. 01.02.2017 i alt 33 ph.d.-studerende, heraf 20 del-A studerende og 13 del-B studerende.

Større, ordinære og eksternt finansierede centre og projekter

Center for Videnskabsstudier (CSS)

Center for Videnskabsstudier har til formål at

  • Forske i naturvidenskabernes og teknologiens historie og filosofi samt i formidling af naturvidenskab
  • Undervise på akademisk niveau inden for centrets forskningsområder
  • Formidle naturvidenskabernes historie og filosofi

Hjemmeside: css.au.dk

Center for Research in Econometric Analysis of Time Series (CREATES)

Dette center har til huse på Institut for Økonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Institut for Matematiks forskere inden for finansiering tager del i CREATES’s forskning inden for tidsrækker og finansiel økonometri.

Centret blev oprettet i 2007 af Danmarks Grundforskningsfond (Centers of Excellence) med en bevilling på 40 mio.

Hjemmeside: creates.au.dk

CREATES

Sapere Aude - Semiklassisk kvantemekanik

Projektet Semiclassical Quantum Mechanics (Semiklassisk Kvantemekanik) er finansieret af en Sapere Aude: DFF-Topforsker bevilling fra det Frie Forskningsråd med Søren Fournais som hovedansøger. Dette projekt omhandler forskning indenfor matematikken i kvantemekanikken, specielt spektrale problemer med magnetfelter. Når magnetfeltet er meget stærkt og/eller man betragter mange vekselvirkende partikler kan man ofte vise, at de kvantemekaniske systemer kan beskrives med simplere - somme tider endda klassiske - modeller. Dette kan ses som et aspekt af Niels Bohr’s korrespondensprincip.

Hjemmeside: Semiclassical Quantum Mechanics

Aarhus Homological Algebra

Den Homologiske Algebragruppe i Aarhus er finansieret af en DG Chair og af Aarhus Universitets Forskningsfond.  Homologisk algebra er baseret på redskaber udviklet til studiet af topologiske rum.  Dens metoder har spredt sig til mange områder af matematikken, herunder kombinatorik, geometri og matematisk fysik.  Homologiske metoder er afgørende værktøjer for centrale dele af matematikken, og Den Homologiske Algebragruppe i Aarhus har et energisk forskningsprogram.  Der er anvendelser på højdimensionel kombinatorik, singulære rums geometri og streng-teori associeret med Calabi-Yau-kategorier. 

Hjemmeside: https://projects.au.dk/homologicalalgebra/

Peter Jørgensen, foto: Kathrine Tang Riewe.