Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aktieudvikling, afledte aktiver og simpel gittermodel

Finansverdenen kan virke stor og uoverskuelig. Med dette foredrag introducerer vi en række grundbegreber indenfor finansverdenen. Vi taler om værdi af penge over tid (nutidsværdi), om begrebet aktie og om afledte aktiver (specielt optioner). For et længere foredrag inddrager vi modellering af en akties udvikling og prisfastsættelse af optioner. Disse to inddrager en simpel binomial gittermodel som vi også vil forklare.

Niveau: Matematik B (Rentes regning er en forudsætning)

Egner sig godt til et længere projekt i matematik eller en blokdag.