Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Komplekse tal

Ligningen $3x = 2$ har ingen løsninger. Den har i hvert fald ikke nogen heltalsløsninger. Hvis vi accepterer brøker som en del af vores talssystem, så kan vi dog let finde løsningen $x = \frac{2}{3}$.

Ligningen $x^2 + 1 = 0$ har ikke nogen reelle løsninger, men i foredraget skal vi se på, hvordan vi kan udvide vores talsystem til at omfatte de komplekse tal, der ikke bare rummer en løsning til denne ligningen men til alle andengradsligninger.Vi skal se på, hvad de komplekse tal er og hvordan man regner med dem. Sidst i foredraget gives et eksempel på, hvordan de komplekse tal kan bruges til at løse praktiske problemer både i og udenfor matematikken.

Foredraget varer ca. 90 minutter inklusiv opgaveregning.