Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kurver i planen og rummet

Afhængig af om eleverne kender til vektorer, vil vi starte med en kort introduktion til vektorer i planen og rummet. Selve foredraget starter med at vi definerer funktioner med værdier i rummet og, hvad det vil sige, at en sådan funktion er glat. Dernæst vil vi definere det uegentlige integral og give et par eksempler på disse integraler. Efter dette vil vi gå over til at snakke kurver. Stikord til dette er buelængde, buelængdeparametrisering, krumning af kurver og approksimation af kurver med cirkler i planen. Det hele suppleres med konkrete udregninger på adskillige af de mest berømte kurver, herunder cirklen, cykloiden og den logaritmiske spiral.

Foredraget egner sig bedst til 3.g klasser, der har kendskab til bestemte integraler

Foredraget varer 90-120min, med muliged for efterfølgende opgaveregning.