Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Simplex algoritmen

Simplex algoritmen giver en metode til at løse lineære optimerings problemer over polytoper. Den blev opfundet af Dantzing i 1947, i forbindelse med planlægningsopgaver i den amerikanske militær. Her blev den den brugt til planlægning af forsyningstransport over atlanten, og til planlægning af vedligeholdelses programmer for materiellet. Desuden blev den brugt i uddannelsen af piloter og andet fly personel.

Metoden er siden blevet utrolig populær, især efter pc'ernes indtog. Nu om dage kan man løse problemer på sekunder, som før tog uger og krævede mange mennesker. Simplex algoritmen er yderst populær og er grundlaget for utroligt mange planlægningsopgaver. DSB, Arriva og Århus sporveje bruger en algoritme som bygger på simplex algoritmen til at planlægge køreplaner, personale, osv. Den bruges også inden for tele-industrien til minimering af serverforbruget, kabel forbrug osv. Det er nok svært at finde større virksomheder som ikke bruger eller burde bruge en form af simplex algoritmen til optimering.

I foredraget vil der blive gennemgået teori om løsning af lineære ligningssystemer hvorefter simplex algortimen introduceres. Til sidst vil der blive gennemgået et par eksempler, og regnet nogle opgaver, så eleverne får metoden ind under neglene.