Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Simulationer

Efterhånden som computere bliver hurtigere, bliver simulationer et mere og mere attraktivt redskab til både at forstå fortiden og forudse fremtiden. Eksempler er modeller for mutationer i gensekvenser, der kan bruges til at finde forskellige arters fælles forfader, og vejrudsigter vi bruger til at forudsige vejret i morgen eller i næste uge på baggrund af nutidens data.

I oplægget betragter vi en række metoder indenfor simuleringer: Inversion, accept/afvis-sampling samt kontrolvariable, og gennemgår en række simple eksempler herfor. Vi sammen se flere eksempler i det statistiske program R.

Foredraget kan tage imellem 60 og 90 minutter. Det er en fordel, men ikke en forudsætning, at eleverne på forhånd kender til stokastiske variable, normalfordelingen og integraler.