Medarbejdere

Denne side genereres automatisk (ca. hver time) ud fra de registrerede data i AUs databaser.

Finder man fejl, skal man henvende sig hos de  lokale IDM manager, Randi Mosegaard.

Portnere

Bygningsservice vedr. Ny Munkegade skal kontaktes via følgende funktionsmail:

  • stbyg2service.okoplan@au.dk
  • Når man emailer Bygningsservice bedes man i emnefeltet angive bygnings- og lokalenummer af hensyn til opgavefordeling.

Desuden kan navne og billeder af medarbejderne i bygningsservice ses på Bygningsservice ST (husk dog, opgaver til medarbejderne skal gå gennem ovennævnte adresse).

Videnskabelige medarbejdere

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Ph.d.-studerende

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

TAP personale

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.