Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

About

Ledelse

Institutleder: Jacob Schach Møller

Igangværende forskningsprojekter

Se præsentationen af vore forskningsområder.

Undervisning og formidling

Ordinær uddannelse

Undervisningen er gennemført i henhold til gældende studieplaner for bachelor-studiet samt i henhold til de anmeldte seminarer m.v. for kandidat- og ph.d.- studerende. Med virkning fra september 2003 startede en ny studieordning for Det Naturvidenskabelige Fakultet. Ordningen indebærer 1-fags indgange og undervisning og eksamination i forløb af 9 ugers varighed. Samtlige studerende ved Det Naturvidenskabelige Fakultet excl. idræt modtager nu det samme indledende matematikkursus på 10 ECTS. Den indledende matematikundervisning omfatter udover forelæsninger og øvelser løbende aktiviteter i et matematiklaboratorium.

Instituttet har et stående foredrags- og besøgsprogram, der retter sig mod ungdomsuddannelserne. Der er gennemført en række foredrag som efteruddannelse for gymnasielærere. Instituttet har ydet faglig vejledning til gymnasieelever i forbindelse med studieretningsprojekter i gymnasieskolen.

Forskeruddannelse

Instituttet har pr. 01.02.2017 i alt 33 ph.d.-studerende, heraf 20 del-A studerende og 13 del-B studerende.

Comprehensive and externally financed centres and projects

Centre for Science Studies (CSS)

The aim of the Centre for Science Studies is to do:

  • Research in the fields of history and philosophy of science and technology, science and society, and science communication
  • Undergraduate and post-graduate teaching across research areas
  • Research-based development of education and communication activities

Homepage: css.au.dk

Center for Research in Econometric Analysis of Time Series (CREATES)

This centre is is a research unit at Aarhus BSS, hosted by the Department of Economics and Business Economics. Faculty of Natural Science. Researchers of the Institute of Mathematical Sciences specializing in financing participate in time series and financial econometrics research performed in CREATES.

The centre was established in 2007 by the Danish National Research Foundation (Centers of Excellence) with a grant of DKK 40 million.

Homepage: creates.au.dk

CREATES

Sapere Aude - Semi Classical Quantum Mechanics

The project Semiclassical Quantum Mechanics is funded by a Sapere Aude: DFF-Topresearcher Grant from the Danish Council for Independent Research with Søren Fournais as Principal Investigator. In this project research is carried out in the area of mathematical quantum mechanics, in particular, spectral problems in the presence of magnetic fields. When the magnetic field is very strong and/or when many interacting particles are considered, one can often show that the quantum mechanical systems can be described by simpler - sometimes even classical - models. This can be seen as an aspect of the Correspondence Principle by Niels Bohr.

Homepage: Semiclassical Quantum Mechanics

Aarhus Homological Algebra

The Aarhus Homological Algebra Group is funded by a DNRF Chair and by Aarhus University Research Foundation.  Homological algebra is based on tools originally used to study topological spaces.  Its methods have spread to many areas of mathematics, including combinatorics, geometry, and mathematical physics.  Homological methods have become key instruments of the mathematical mainstream, and the Aarhus Homological Algebra Group is pursuing a vigorous research programme. There are applications to the combinatorics of high dimensional structures, the geometry of singular spaces, and the string theory associated to Calabi-Yau categories.

Homepage: https://projects.au.dk/homologicalalgebra/

Peter Jørgensen, photo: Kathrine Tang Riewe.