Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bachelor

The Department of Mathematics offers three Bachelor study programs: Bachelor study program in Data Science, Bachelor study program in Mathematics (specializing in either mathematics or in mathematical modelling) and Bachelor study program in Mathematics-Economics.

Bachelor's degree programme in Data Science

Introduction

Data Science is a new education at Aarhus University focusing on analysis of large amounts of data - Big Data. Here you learn to use advanced data analysis tools to extract knowledge from large amounts of data. The need for handling and analysing large volumes of data is increasing in both society and business sector. With a background in data science you will be able to contribute to society and industry the opportunity to base strategies, process management and decisions on a solid data basis – and play a key role in a data-driven innovation process.

A young subject in rapid development

As a data science student, you will get a broad education, ranging from handling of data sets to programming of new data analysis tools and visualization and statistical analysis of data. You will work with realistic data from companies, health care or research, and learn to work with modern methods from simple regression and optimisation methods to deep learning. Data science is a young subject in rapid development, and throughout the study you will be introduced to the latest methods and techniques.

The programme is offered as a partnership between four departments: Computer Science, Engineering, Mathematics and Economics. The central data science courses that you will follow in the course of the programme will thus be staffed by teachers with a broad scientific background, and you will in addition to the core courses in data science also follow courses offered by the partner departments. The need for graduates with a data science background is huge, and is expected to increase dramatically as a result of the technological development.


Bachelor's degree programme in Mathematics

Introduktion

Den moderne dagligdag er fyldt med matematik: Hver gang du bruger dit dankort, sørger kryptering for, at uvedkommende ikke blander sig i dine forretninger. Præmiestørrelsen på din indbo- eller rejseforsikring fastsættes ud fra sandsynlighedsteoretiske overvejelser, og GPS-systemet, der hjælper dig til at finde vej, kombinerer satellitteknologi og lysets hastighed med matematiske beregninger. På Institut for Matematiske Fag  ved Aarhus Universitet er der blandt andet en stærk afdeling for den algebra, man bruger til kryptering. Som matematikstuderende i Århus får du rig lejlighed til at suge til dig af viden om moderne matematik og dens anvendelser.

Kombiner teori med metode

Under den treårige bacheloruddannelse lærer du at systematisere, abstrahere og analysere komplicerede problemstillinger. Du møder de klassiske teoretiske matematiske discipliner samt eksempler på matematikkens mange anvendelser. Obligatoriske kurser indfører dig i matematikkens grundlæggende begreber og metoder inden for algebra, analyse, geometri og matematisk modellering (statistik). Desuden er computerbaserede metoder og programmering en integreret del af kurserne i matematisk modellering. Det præger undervisningen, at matematikken er en grundvidenskab, der dyrkes for sin egen skyld.


Bachelor's degree programme in Mathematics-Economics

Introduktion

Har du tænkt over, hvordan man prisfastsætter nye realkreditlån med maksimalt renteloft eller de populære afdragsfrie låntyper? – Faktisk er det matematik-økonomer, der har udviklet modellen, man bruger til at fastsætte priserne på disse låntyper. Enhver større virksomhed står over for komplekse problemer med jævne mellemrum, og en stor del af dem kontakter en matematikøkonom, når det sker. Matematikøkonomer er eksperter i optimeringsstrategier, der kræver stor teoretisk indsigt i både økonomi og matematik.

Økonomer med stærk baggrund i matematik

Selve matematik-økonomistudiet udgøres i høj grad af økonomifaget, hvor matematik indgår som et væsentligt supplement. Historisk set er studiet opstået på baggrund af ønsker fra erhvervslivet, som efterspurgte økonomer med en særlig stærk baggrund i matematik. Hvis du vil læse matematik-økonomi, skal du derfor interessere dig for både økonomi og matematik.

Mere generelt bruges kombinationen af matematik og økonomi, når man udvikler og anvender økonomiske modeller til produktionsstyring, planlægning og finansiering. Her er matematikken et effektivt instrument til at analysere en given problemstilling, og kendskabet til økonomi gør det muligt at opstille relevante løsningsmodeller. Den globaliserede verden stiller krav om vurdering af risiko og optimal fastsættelse af priser, produktion og distribution, så med en uddannelse i matematik-økonomi vil du være en populær jobkandidat.