Aarhus Universitets segl

Bachelor

Institut for Matematik udbyder tre bacheloruddannelser: Datavidenskab, Matematik (med mulighed for at vælge studieretningen Statistik) samt Matematik-Økonomi.

Bacheloruddannelsen i Datavidenskab

Introduktion

Datavidenskab er en ny uddannelse ved Aarhus Universitet med fokus på analyse af store datamængder - Big Data. Her lærer du at anvende avancerede dataanalytiske værktøjer til at uddrage viden fra store datamængder. Typen af data varierer fra finansmarkedsdata, over sensordata fra enheder i produktion, til data fra sundhedssektoren eller data om forbrugeradfærd.

Behovet for håndtering og analyse af store datamængder er stigende både i samfundet og erhvervslivet. Med en baggrund i datavidenskab vil du kunne bidrage til løsninger inden for mange forskellige brancher og sektorer, og dermed give samfundet og erhvervslivet mulighed for reelt at basere strategier, processtyring og beslutninger på et solidt datagrundlag – og spille en nøglerolle i en datadrevet innovationsproces.

Et ungt fag i rivende udvikling

Læser du Datavidenskab får du en bred uddannelse, hvor du vil lære matematikkens grundlæggende begreber, men også programmering og dataforvaltning. Du vil arbejde med metoder inden for statistik og sandsynlighedsregning, håndtering af datasæt og visualisering, og statistisk analyse af data. Du vil arbejde med realistiske data fra både virksomheder, sundhedsvæsen eller fra forskning, og du vil lære at anvende moderne metoder fra simpel regression og optimeringsmetoder til deep learning.

Datavidenskab er et ungt fag i rivende udvikling, og du vil gennem studiet komme helt tæt på de nyeste metoder og teknikker indenfor området.

Selve studiet er udbudt som et samarbejde mellem 4 institutter: Datalogi, Ingeniørvidenskab, Matematik, og Økonomi. De centrale datavidenskabelige kurser som du vil følge i løbet af uddannelsen vil således være bemandet af undervisere med en bred videnskabelig baggrund, og du vil ud over de centrale kurser i datavidenskab også følge kurser ved uddannelser udbudt af partner-institutterne. Behovet for dimittender med en datavidenskabelig baggrund er enormt, og forventes at stige eksplosivt som følge af den teknologiske udvikling.


Bacheloruddannelsen i Matematik

Introduktion

Den moderne dagligdag er fyldt med matematik: Hver gang du bruger dit dankort, sørger kryptering for, at uvedkommende ikke blander sig i dine forretninger. Præmiestørrelsen på din indbo- eller rejseforsikring fastsættes ud fra sandsynlighedsteoretiske overvejelser, og GPS-systemet, der hjælper dig til at finde vej, kombinerer satellitteknologi og lysets hastighed med matematiske beregninger. På Institut for Matematik ved Aarhus Universitet er der blandt andet en stærk afdeling for den algebra, man bruger til kryptering. Som matematikstuderende i Aarhus får du rig lejlighed til at suge til dig af viden om moderne matematik og dens anvendelser.

Kombiner teori med metode

Under den treårige bacheloruddannelse lærer du at systematisere, abstrahere og analysere komplicerede problemstillinger. Du møder de klassiske teoretiske matematiske discipliner samt eksempler på matematikkens mange anvendelser. Obligatoriske kurser indfører dig i matematikkens grundlæggende begreber og metoder inden for algebra, analyse, geometri og matematisk modellering (statistik). Desuden er computerbaserede metoder og programmering en integreret del af kurserne i matematisk modellering. Det præger undervisningen, at matematikken er en grundvidenskab, der dyrkes for sin egen skyld.


Bacheloruddannelsen i Matematik-Økonomi

Introduktion

Har du tænkt over, hvordan man prisfastsætter nye realkreditlån med maksimalt renteloft eller de populære afdragsfrie låntyper? – Faktisk er det matematik-økonomer, der har udviklet modellen, man bruger til at fastsætte priserne på disse låntyper. Enhver større virksomhed står over for komplekse problemer med jævne mellemrum, og en stor del af dem kontakter en matematikøkonom, når det sker. Matematikøkonomer er eksperter i optimeringsstrategier, der kræver stor teoretisk indsigt i både økonomi og matematik.

Økonomer med stærk baggrund i matematik

Selve matematik-økonomistudiet udgøres i høj grad af økonomifaget, hvor matematik indgår som et væsentligt supplement. Historisk set er studiet opstået på baggrund af ønsker fra erhvervslivet, som efterspurgte økonomer med en særlig stærk baggrund i matematik. Hvis du vil læse matematik-økonomi, skal du derfor interessere dig for både økonomi og matematik.

Mere generelt bruges kombinationen af matematik og økonomi, når man udvikler og anvender økonomiske modeller til produktionsstyring, planlægning og finansiering. Her er matematikken et effektivt instrument til at analysere en given problemstilling, og kendskabet til økonomi gør det muligt at opstille relevante løsningsmodeller. Den globaliserede verden stiller krav om vurdering af risiko og optimal fastsættelse af priser, produktion og distribution, så med en uddannelse i matematik-økonomi vil du være en populær jobkandidat.