Aarhus Universitets segl

Publikationer

Alle vore forskere registrerer deres publicerede forskning gennem det såkaldte PURE system. Dette system kan så generere lister over den registrerede forskning vedr. instituttet.

Når vore ph.d.-studerende forsvarer deres afhandling, stilles den oftest også til rådighed som download via:

– listen er dog mangelfuld før 1995.

Instituttet har desuden i mange år (i visse tilfælde helt tilbage til halvfjerdserne) publiceret preprint serier, hvilket f.eks. kan være forskningsresultater/artikler som endnu ikke er blevet publiceret i en journal. I dag anvender man oftest arXiv som primær preprint medie.

Følgende serier har været aktive ved instituttet, men er nu alle nedlagte.

Følgende serier købes gennem Stakbogladen A/S. Der kommer ikke nye elementer til nogen af serierne.