Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Publikationer

Ved AU skal alle forskere registrere deres publicerede forskning gennem det såkaldte PURE system. Dette system kan så generere lister over den registrerede forskning vedr. instituttet.

Instituttet har desuden i mange år (i visse tilfælde helt tilbage til halvfjerdserne) publiceret såkaldte preprint serier, hvilket f.eks. kan være forskningsresultater/artikler som endnu ikke er blevet publiceret i en journal. I dag anvender mange arXiv, men vi har valgt at fortsætte med at tilbyde vore forskere at publicere deres resultater i vore preprintserier. Muligheden er specielt anvendt af visse centre til at fremvise deres forskning på en måde som pt. er svært at gøre gennem PURE.

Preprintserierne kan desuden findes gennem Google Scholar. Desuden har vi den mindre anvendte preprint serie

Følgende serier købes gennem Stakbogladen A/S.