Aarhus Universitets segl

Kandidat

Ved instituttet tilbyder vi kandidatuddannelser inden for Datavidenskab, Matematik, Matematik-Økonomi, Statistik og Videnskabsstudier.

Kandidatuddannelsen i Datavidenskab

Kandidatuddannelsen i Datavidenskab har fokus på både generelle og specialiserede kompetencer. De generelle kompetencer opnår du gennem tre obligatoriske kurser, der dækker over avanceret statistisk læring, storskala optimering og datavisualisering. De specialiserede kompetencer får du gennem en 30 ECTS specialiseringspakke, hvor du kan vælge mellem følgende fire pakker; Computational Statistics, Data-Intensive Systems, Finance and FinTech og Signal Processing.

Uddannelsen foregår på engelsk, og store dele deraf kan tilrettelægges efter dine faglige interesser i form af valgfrie elementer og gennem dit valg af specialiseringspakke.

 • Computational Statistics
 • Data-Intensive Systems
 • Finance and FinTech
 • Signal Processing.

Kandidatuddannelsen i Matematik

Vores dagligdag er fyldt med matematik, f.eks. når du bruger dit dankort, kører efter GPS, laver beregninger inden for fysik eller kemi, eller hvis du forsøger at beregne dine chancer for at vinde puljen ud i et pokerspil.

Den toårige kandidatuddannelse i matematik ved Aarhus Universitet henvender sig til studerende fra højere læreanstalter i Danmark og udlandet. Uddannelsen er fleksibel og tilrettelægges efter den enkelte studerendes faglige interesser, så du kan specialisere dig i et bestemt emneområde inden for matematik og samtidig erhverve generelle kompetencer på dette område.

Undervisningen på universitetet bærer tydeligt præg af stedets forskning, da den varetages af aktivt udøvende forskere. På kandidatuddannelsens sidste år indgår specialet med stor vægt. Her nyder de studerende godt af den ligefremme, uformelle atmosfære mellem medarbejdere og studerende.

Når du skriver speciale, har du gode muligheder for at blive tilknyttet en forskergruppe. På den måde kan de studerende deltage i gruppens forskningsprojekter og faglige diskussioner. De kan specialisere sig i et emne inden for et bredt område, f.eks. et af de tre områder inden for matematik, hvor Aarhus Universitet har en styrkeposition:

 • Algebra og kombinatorik
 • Analyse
 • Geometri og topologi

Kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi

Har du tænkt over, hvordan man prisfastsætter nye realkreditlån med maksimalt renteloft eller de populære afdragsfrie låntyper? Faktisk er det matematik-økonomer, der har udviklet den model, man bruger til at fastsætte priserne på disse låntyper. Enhver større virksomhed støder med jævne mellemrum ind i komplekse problemer, og i den situation kontakter mange en matematik-økonom. Matematik-økonomer er eksperter i optimeringsstrategier, der kræver stor teoretisk indsigt i både økonomi og matematik.

Som matematik-økonomisk studerende kan du specialisere dig i et emne inden for et bredt område, f.eks. inden for et af de matematik-økonomiske områder, hvor Aarhus Universitet har en styrkeposition:

 • Matematisk finansiering
 • Nationaløkonomi
 • Operationsanalyse

Kandidatuddannelsen i Statistik

Hvad skal din indboforsikring koste? Hvor mange mennesker vil overleve en bestemt sygdom? Hvad er oddsene for at vinde i et spil kabale? Den toårige kandidatuddannelse i statistik ved Aarhus Universitet henvender sig til studerende fra højere læreanstalter i Danmark og udlandet. Den fleksibelt opbyggede uddannelse giver de studerende mulighed for at specialisere sig, samtidig med at de opnår generelle kompetencer inden for statistik. Som statistikstuderende kan du specialisere dig i et emne inden for et bredt område, bl.a. inden for et af de områder inden for statistik, hvor Aarhus Universitet har en styrkeposition, f.eks.

 • Teoretisk og anvendt statistik
 • Sandsynlighedsteori

Undervisningen på universitetet bærer tydeligt præg af stedets forskning, da den varetages af aktivt udøvende forskere. Som kandidatstuderende nyder du godt af den ligefremme, uformelle atmosfære mellem ansatte og studerende, især når du skal skrive dit speciale, som indgår med stor vægt på uddannelsens sidste år.


Kandidatuddannelsen i Videnskabsstudier

Kandidatuddannelsen i Videnskabsstudier giver dig mulighed for at udforske de historiske, filosofiske og samfundsmæssige aspekter af naturvidenskab og teknologi. Uddannelsen foregår på engelsk, og du lærer at analysere det komplekse samspil mellem naturvidenskabelig viden, teknologisk innovation, samfundsmæssig relevans og kulturel udvikling. Du får indsigt i, hvordan videnskabelige opdagelser har påvirket mennesket gennem historien, og du arbejder med fremtidens natur- og ingeniørvidenskabelige udfordringer for vores samfund. I løbet af uddannelsen kan du specialisere dig inden for Videnskabshistorie og –filosofi, Teknologi, miljø og innovation, Naturvidenskab og samfund eller Forskningskommunikation.


Læs mere om kandidat indenfor

Se desuden

– portalerne henvender sig til studerende allerede indskrevet