Aarhus University Seal

Orienteringsmøde om fagudbud E19 for (kommende) studerende på tredje år af bachelorstudiet og på kandidatstudiet i matematik-økonomi

Thursday 11 April 2019 16:15–17:00 Aud. D4 (1531-219)
Orientation meeting

Før mødet serveres sandwich og sodavand fra kl. 16:00 til 16:15.

Tilmelding til efterårets kurser (udbudt under ST) skal foretages over nettet i perioden fra onsdag den 1. maj til søndag den 5. maj. Ved mødet udleveres et blanket (som også kunne findes på web siden home.math.au.dk/aklose/MATOEK/E2019/, hvorpå de valgte fag også bedes anført, således at vi får mulighed for at lave et godt skema for fagenes tidsmæssige placering.

Ansøgninger om instruktorat i matematik-økonomi bedes at foretaget elektronisk via MATHs interface til instruktoransøgninger. Næste ansøgningsrunde forventes at starte d. 1. maj.

Kandidatstuderende skal hvert halve år ajourføre deres kandidatprogram og får opdateret kandidatkontrakten godkendt. Kandidatkontrakten skal opsættes eller revideres med hjælp af "kontraktgeneratoren"' på web siden kontrakt.scitech.au.dk. Inden eller samtidig med at du ajourføre din kandidatkontrakt, skal du til en obligatorisk samtale om dit kandidatprogram. Samtaler om nationaløkonomi afholdes med Peter Jensen, om finansiering afholdes med Thomas Kokholm eller Elisa Nicolato og om operationsanalyse afholdes med Andreas Klose.

På gensyn ved orienteringsmødet.

Organised by: Andreas Klose
Revised: 25.05.2023