Aarhus University Seal

Orienteringsmøde om fagudbud E22 - Matematik-Økonomi

Andreas Klose (Institut for Matematik)
Wednesday 20 April 2022 16:15–17:00 Aud. D2 (1531-119)
Orientation meeting

Der afholdes orienteringsmøde om fagudbud E22 for (kommende) studerende på tredje år af bachelorstudiet og på kandidatstudiet om matematik-økonomi.

Før mødet serveres sandwich og sodavand fra kl. 16.00 til 16.15!

Tilmelding til efterårets kurser (udbudt under NAT) skal foretages over nettet i perioden fra søndag den 1. maj til torsdag den 5. maj. Listen over kurser i E22 findes også på web siden http://home.math.au.dk/aklose/MATOEK/E2022/

Ansøgning om instruktorat i matematik-økonomi vil kunne udfyldes elektronisk på web siden https://data.math.au.dk/apps/instruktor/login.cgi . Næste ansøgningsrunde forventes at starte 1. maj.

Kandidatstuderende skal hvert halve år ajourføre deres kandidatprogram og få den opdaterede kandidatkontrakt godkendt. Kandidatkontrakten skal opsættes eller revideres ved hjælp af “kontraktgeneratoren” på web siden http://kontrakt.nattech.au.dk/. Inden eller samtidig med at du ajourfører din kandidatkontrakt, skal du til en obligatorisk samtale om dit kandidatprogram. Samtaler om nationaløkonomi afholdes med Niels Skipper (nskipper@econ.au.dk), om finansiering afholdes med Thomas Kokholm thko@econ.au.dk eller Elisa Nicolato eln@econ.au.dk og om operationsanalyse afholdes med Andreas Klose aklose@math.au.dk.

På gensyn ved orienteringsmødet!

Contact: Andreas Klose Revised: 31.03.2022