Aarhus Universitets segl

Asger Hobolth modtager stor bevilling fra Novo Nordisk Fonden

Konsekvenserne af globale klimaforandringer og implementering af forvaltningsressourcer for truede arter kræver detaljeret viden om disse arters genetiske og demografiske historie. Genetisk data repræsenterer betydningsfuld information, men de nuværende statistiske metoder er ofte begrænsede til store rumlige og tidsmæssige skalaer af begrænset praktisk interesse.

I dette projekt udvikler Asger Hobolth og hans samarbejdspartnere fra Montpellier nye statistiske metoder til at udrede arters tidsmæssigt nyere og rumligt lokale evolutionære historie. De integrerer rumlige og tidsmæssige processer i en fremspirende matrix-analytisk metode og anvender analyseværktøjerne på genetiske populationsdata fra Occitanien i Syd-Frankrig.

Et årelangt uløst problem inden for matematisk populationsgenetik har været at beregne sandsynligheden for populationsgenetiske datasæt i forbindelse med komplekse demografiske modeller. Asger Hobolth og hans samarbejdspartnere fra Montpellier har løst dette problem, og ønsker at videreudvikle og anvende løsningen til at forbedre statistisk inferens i populationsgenetik.

De matematiske og statistiske værktøjer udviklet i projektet kan bruges til at opnå solid viden om arters tidligere og nuværende demografiske tilstand baseret på genomiske data. Projektet muliggør en forbedret forståelse, overvågning og forvaltning af naturlige populationer.

Projektet er en fælles indsats mellem forskere fra Aarhus Universitet og forskere ved Centre de Biologie pour la Gestion des Population i Montpellier. De vil bruge midlerne til at intensivere samarbejdet og ansætte en ph.d.-studerende med baggrund i datavidenskab eller anvendt matematik. Asger Hobolth er blevet tildelt 2.261.341 kr. til projektet.