Aarhus Universitets segl

AUFF NOVA-bevilling til Simon Kristensen

Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) har tildelt en AUFF NOVA-bevilling til lektor Simon Kristensen til et projekt om metrisk diofantisk approksimation på mangfoldigheder

Studiet af diofantisk approksimation er et klassisk studie med rødder i antikken. Det beskæftiger sig med den kvantitative tæthed af rationale tal (eller mere generelt algebraiske tal) i de reelle tal. Metrisk diofantisk approksimation er en smule yngre — lige over 100 år gammelt — og beskæftiger sig med størrelsen af mængder af tal, der har bestemte approksimations-egenskaber.

På trods af de studerede problemers klassiske natur er mange spørgsmål fortsat uafklarede, og forskningsområdet har oplevet spektakulære fremskridt over de seneste tre årtier. Dette projekt vil håndtere nogle af de fortsat uløste problemer.