Aarhus Universitets segl

Klar til et alsidigt, spændende og meningsfuldt arbejdsliv

2024 år er sommeren, hvor de første studerende på Datavidenskab bliver færdige som kandidater fra Aarhus Universitet

Noget mange virksomheder kommer til at nyde godt af og som de i høj grad efterspørger: “Vi ser et stigende behov for datavidenskabernes kompetencer. Det er allerede en central del af beslutningsprocesserne i vores virksomhed, og det vil kun udvikle sig yderligere i den retning, når vi ser fremad.”

– Bjarke Christensen, fra Formuepleje

Mange veje kan føre til Datavidenskab

Laura Marie Lynggaard Nilsson, Simon Hansen, Andreas Tind Damgaard og Magnus Toft Conradsen er fire af de studerende, der snart kan kalde sig cand.scient. i Datavidenskab. Fælles for de fire er, at de startede på en helt nyoprettet uddannelse. Deres grunde til at starte på uddannelsen var dog vidt forskellige.

Laura kom ikke fra en naturvidenskabelig baggrund, men ville gerne tillære sig egenskaber, der på sigt kunne give hende mulighed for at arbejde med klimaforandringer. Simon havde læst Datalogi i to år, men fik øjnene op for Datavidenskab, da han fandt ud af, hvordan datalogi, matematik og økonomi her blev kombineret – noget der forenede hans interesser og faglige styrker. Andreas havde altid haft svært ved at træffe beslutninger baseret på mavefornemmelser, hvor han i Datavidenskab så muligheden for at lære at tage beslutninger funderet i data. Magnus vidste, at han ville lave noget med computere og matematik, men først da hans onkel sendte ham en besked med et link til Datavidenskab på uddannelsesguiden og fortalte, hvordan startlønnen lød, undersøgte han mere om uddannelsen og besluttede sig for at starte.

En uddannelse, der åbner døre til alle brancher

At de fire studerende havde forskellige grunde til at starte, afspejler i høj grad Datavidenskab. En uddannelse, der åbner døre til stort set alle brancher, idet data er – og bliver – en større og større del af vores liv, vores virksomhedsførelse og beslutningsprocesser.

“Det er skarpe unge mennesker med et solidt teoretisk fundament for at kunne begå sig i mange typer af roller inden for dataområdet.”

– Mathias Brønd Sørensen fra Venzo, der har ansat og arbejdet sammen med studerende fra Datavidenskab.

“De kvaliteter, vi sætter mest pris på hos datavidenskaberne er deres analytiske tankegang og naturlige tilgang til problemløsning. De har gå-på-mod og evnen til at omsætte data til forståelse. De har haft mulighed for at tage kurser og specialisere sig inden for forskellige områder, såsom erhvervsøkonomi, statistik, og IT, og det giver dem en alsidighed, som gør dem i stand til at bidrage dygtigt til vores projekter.”

– Bjarke Christensen fra Formuepleje

“Uddannelsen har gjort mig i stand til at tænke meget kritisk og analytisk, hvilket har hjulpet mig med at anskue og løse nye problemer. Data findes over alt, så det er kun fantasien der sætter grænser for, hvordan man kan bruge det.”

– Simon Hansen

Fra thoraxkirurgi til passionerede undervisere og maraton spørgetimer

For både Laura, Simon, Andreas og Magnus har uddannelsen budt på mange oplevelser og erfaringer. Simon og Andreas var i faget Dataprojekt begge med i et forløb, hvor deres gruppe skulle hjælpe en gruppe forskere og klinikere på hjerte-lungeafdelingen på AUH med at afkode data opsamlet under thoraxkirurgi:

“Efter projektet kulminerede det hele ved, at vi fik lov til at overvære en meget sjælden kirurgisk operation, hvor der var sket en aortadissektion. En helt igennem surrealistisk oplevelse, som jeg ellers aldrig ville have haft mulighed for at komme til. Det var formentlig også ved dette projekt, hvor jeg virkelig blev opmærksom på, at de kompetencer, vi tillærer os på studiet, er meget værdifulde for mange forskellige virksomheder og brancher.”

– Simon

Undervisningen og underviserne er også et aspekt, som de studerende fremhæver:

“Hvad angår underviserne på de forskellige institutter, der samarbejder om Datavidenskab, har passionen for at lære og lære fra sig altid været tydelig; hele uddannelsen igennem. Jeg har på alle måder følt, at underviserne stod klar, når man som studerende følte sig på bar bund eller manglede retning.”

– Laura

“Jeg husker særligt kurset på 1. semester med Niels Lauritzen i kurset ‘Matematisk analyse og konveks optimering’. Aldrig har jeg mødt en mere passioneret og kompetent underviser. Man kunne tydeligt mærke, hvor meget han brændte for at lære os en masse og samtidig give os en god oplevelse. Det udmærkede sig blandt andet ved, at han – inden vi skulle op til eksamen – arrangerede en maraton spørgetime. Det var bare ikke én time, men hele dagen.”

– Simon

Fremtiden

Når man lytter til de kommende arbejdsgivere, ser fremtiden lys ud for de kommende datavidenskabere, og spørger man de studerende, ser den ikke blot lys ud, men også åben og meget meningsfuld.

“Det er måske lidt en kliché, men jeg kan godt lide tanken om at holde mine muligheder åbne. […] Jeg kan sige så meget, at mine fremtidsplaner indebærer kontinuerligt at udfordre mig selv og tillære mig nye evner indenfor Datavidenskab. På et senere tidspunkt kunne jeg godt overveje at søge mod at tage de kompetencer op på et højere ledelsesniveau. Jeg vil gerne på sigt sidde i en position, hvor jeg kan være med til at facilitere mere kønsdiversitet indenfor STEM; motivere andre kvinder til at se, hvordan deres potentiale også kan indfries indenfor disse rammer.”

– Laura

“Jeg starter på en ph.d. til august. Det er et samarbejde mellem Institut for Klinisk Medicin og Institut for Elektro- og Computerteknologi ved AU. Her skal jeg bruge machine learning til at forske i sammenhænge mellem bl.a. søvn og Parkinson. Det viser sig nemlig, at en bestemt søvnlidelse kan være en god prædiktor for, at man senere hen får Parkinson. Det er et projekt der ligger i god forlængelse af både mit bachelorprojekt og speciale, der begge handlede om machine learning og søvndata.”

– Andreas

Gode råd til nye studerende

“Mit første og vigtigste råd er selvfølge at søge ind på Datavidenskab, det er en ‘banger’ af en uddannelse, der byder på masser af spændende viden, og med rig mulighed for at specialisere sig i det emne, du finder spændende. Du behøver ikke være en haj til at kode eller vild til statistik for at læse Datavidenskab. Det skal du nok lære undervejs.”

– Magnus

“Gør det! Du kommer til at blive meget glad for det. Jeg er så glad for, at jeg startede på Datavidenskab og har ikke fortrudt det på noget tidspunkt, da man får en helt vild brugbar værktøjskasse. Da jeg oprindeligt skulle finde et studie efter gymnasiet, var jeg meget i tvivl om jeg skulle vælge Økonomi eller Datalogi. Datavidenskab er den perfekte blanding, især fordi man via rigtig mange valgfag selv har mulighed for at præge, om man vil lidt mere i en datalogisk, matematisk, statistisk eller økonomisk retning. Det er fedt, fordi man så ikke nødvendigvis låser sig fast.”

– Simon