Aarhus Universitets segl

Paul Nelson med et gennembrud i subkonveksitetsproblemet

Paul Nelsons artikel med et gennembrud i subkonveksitetsproblemet er publiceret i Inventiones Mathematicae.

Paul Nelson er blandt verdens førende forskere i analytisk teori for automorfe former. Dette er et vigtigt område indenfor moderne talteori. For nylig stod han bag et stort gennembrud i det såkaldte subkonveksitetsproblem i en meget generel form. Dette arbejde fik særlig omtale i Quanta Magazine, som er en online-publikation udgivet af the Simons Foundation, hvis sigte der er at forbedre den offentlige forståelse af naturvidenskaben. Nu er Paul Nelsons artikel med et gennembrud i subkonveksitetsproblemet også publiceret i Inventiones Mathematicae.

Paul Nelson forklarer:

"Artiklen omhandler L-funktioner, der som matematiske objekter er centrale i studiet af primtal og deres fordeling. På trods af århundreders studier er L-funktioner emnet for helt fundamentale åbne problemer, såsom den berømte Riemann-hypotese. En af de vigtigste ting at forstå er, hvor hurtigt L-funktioner vokser. Overraskende er dette relateret til mange tilsyneladende uforbundne spørgsmål i talteori og kvantekaos, hvis løsning koger ned til at etablere 'subkonveksitets-begrænsninger' på L-funktioner, der således begrænser deres vækst bedre end det, der kan udledes fra et generelt argument kendt som konveksitetsprincippet.

L-funktioner har alle en numerisk invariant kaldet graden. Indtil for nylig kendte vi kun subkonvekse begrænsninger for L-funktioner af lav grad. I den nyligt publicerede artikel opnås subkonvekse begrænsninger for en bred klasse af L-funktioner af vilkårligt høj grad. Tilgangen kombinerer teknikker fra mikro-lokal analyse, repræsentationsteori og invariant-teori, men er konceptuelt simpelt og direkte."

Artiklen er udgivet i Inventiones Mathematicae og kan læses via linket

Ydermere er Institut for Matematik glade for at kunne meddele, at Paul Nelson, fra 1. maj 2023, er forfremmet til professor ved Institut for Matematik, Aarhus Universitet. Tillykke, Paul.