Aarhus Universitets segl

Andreas Basse-O'Conner modtager en AUFF Nova bevilling fra Aarhus Universitets Forskningsfond

Laterale diffusions processer i menneskelige cellemembraner er afgørende for udviklingen af nye lægemidler, hvorimod vandstanden i floder og temperaturen over tid er afgørende i klima studier, der anvendes af beslutningstagere. At få indsigt fra sådanne data er afgørende for vores forståelse af verden i dag. Dog gør den komplekse afhængighedsstruktur i data dette til en meget udfordrende opgave.

Tidligere var det umuligt at få empiriske data fra klimastudier til at stemme overens med de teoretiske modeller til rådighed. I dag er det muligt at modellere cellemembrandynamik og klimadata ved hjælp af moderne anomale diffusioner. Der er imidlertid mangel på statistiske procedurer, der er i stand til at analysere sådanne avancerede modeller. Faktisk bestemmer analysen af data ofte den præcisionsmargin, som mange vigtige beslutninger baseres på. Det nuværende grundlag for statistisk inferens af anomale diffusioner er meget sparsomt og præget af ringe indsigt på grund af modellernes høje kompleksitet.

Dette projekt har til formål at skabe det nødvendige grundlag for at kunne analysere data med stor afhængighed og tunge haler, dvs. statistisk inferens for anomale diffusioner. Projektmidlerne på 1.835.900 kr. skal bruges til at ansætte en postdoc forsker i tre år.

Formålet med AUFF NOVA er at støtte modige og nytænkende forskningsprojekter, som har høj kvalitet. Projektet skal være banebrydende inden for sit felt og vise et klart potentiale for videnskabelige gennembrud.