Aarhus Universitets segl

Anne Katrine Tinggaard har vundet Vissing Fondens Energipris 2022 for sit speciale i Matematik-økonomi

Anne Katrine har i sit speciale udviklet matematiske modeller til at optimere sammensætningen af leasede el- og benzinbiler i Syddjurs Kommune for at optimere CO2-udledning og omkostninger.

Anne Katrines løsningsmetode tager udgangspunkt i GPS-data fra lokationer i Syddjurs Kommune. Hun har bl.a. taget højde for efterspørgslen på hver lokation time for time, elbilernes ladekapacitet og leasingaftalernes bestemmelser.

I specialet redegør hun for en optimal sammensætning af biler på kommunens lokationer på baggrund af efterspørgsel og de leasingaftaler, der er.

Hun fortæller desuden, hvordan hun har inddraget forskellige fremtidsscenarier for udviklingen af benzin- og elpriser. Hun fandt på baggrund af analysen løsninger, der konkret kan reducere omkostninger og CO2-udledning og samtidig er robuste overfor forskellige fremtidsscenarier.

Vissing Fondens Energipris er en pris der uddeles årligt og blev første gang uddelt i efteråret 2021. Med denne pris ønsker Vissing Fonden at sætte fokus på, hvordan omstillingen af energiforsyningen kan ske på en effektiv og bæredygtig måde.

"Anne Katrines speciale eret yderst veludført speciale. Hun viser på fornem vis, hvorledes teknikker fra matematisk modellering og optimering kan bruges til at minimere både omkostninger og klimapåvirkning i de danske kommuner. Udover at specialet har en række fine bidrag og konklusioner, har det også være en fornøjelse at vejlede Anne Katrine, som arbejdede meget selvstændigt og målrettet."

– Sune Lauth Gadegård, vejleder