Aarhus Universitets segl

Inverse problemer ved Institut for Matematik

Institut for Matematik opruster indenfor anvendt matematisk analyse

Den 1. august 2023 tiltrådte Michael Vogelius fra Rutgers University, USA, som adjungeret professer i anvendt analyse, og den 1. september 2023 afslutter Henrik Garde sit tenure-track forløb og overgår til en stilling som lektor ved Institut for Matematik.

Michael Vogelius er en af verdens førende eksperter indenfor området Inverse Problemer. Michael fik oprindeligt sin kandidatgrad i Matematik fra Aarhus Universitet, men har efterfølgende haft sit professionelle virke i USA. Han opnåede sin ph.d.-grad fra University of Maryland i 1980 og har haft stillinger ved Courant Institute og University of Maryland, før han i 1989 endte i sin nuværende stilling ved Rutgers.

Michael Vogelius har bidraget til udvikling af matematiske metoder bag ikke-destruktiv revne detektion og bioimaging igennem en forbedring af en back-propagation algoritme brugt i Elektrisk Impedans Imaging, og hvad der nu kaldes Kohn-Vogelius formalismen, som har mange anvendelser, fx indenfor Bioluminicens Tomografi og Diffus Optisk Tomografi.

Henrik Garde er ligeledes aktiv indenfor Inverse Problemer, og tilbragte forårssemesteret 2023 ved Rutgers, hvor han arbejdede sammen med Michael Vogelius; et samarbejde der resulterede i artiklen "Reconstruction of Cracks in Calderon's Inverse Conductivity Problem using Energy Comparisons" (arXiv:2305.06870).

Henrik Garde fik sin ph.d.-grad fra DTU i 2016 og har haft stillinger ved DTU og Aalborg Universitet, før han kom til Aarhus i 2020. Derudover har han haft et antal lange ophold som gæsteprofessor ved Aalto Universitet, hvor han samarbejder med Prof. Nuutti Hyvönen. Henrik er en del af det interdisciplinære AU-center DIGIT, og her til efteråret er Henrik medunderviser på Calculus-kurserne, samt ansvarlig for kurset Lineære Transformationer.