Aarhus Universitets segl

Simon Kristensen udnævnt til professor i matematik pr. 1. august 2023

Vi kan med glæde fortælle, at Institut for Matematik har udnævnt Simon Kristensen til professor i matematik pr. 1. august 2023.

Simon Kristensen tog sin kandidatgrad fra Aarhus Universitet i 2000, med sidefag i filosofi, og dimitterede som Docteur de l'Université Louis Pasteur, Strasbourg (ph.d.) i matematik i 2002. Før tildelingen af et Steno-forskningsstipendium var han ansat i postdoc-stillinger ved University of York og University of Edinburgh. I 2009 blev han udnævnt til lektor i Aarhus.

Simon har ydet vigtige bidrag til området diofantisk approksimation, som er en klassisk disciplin i matematik omkring tilnærmelser af irrationelle tal med rationale tal. Han er og har været særligt fascineret af Littlewood-formodningen (1930), som er et svært, åbent diofantisk approksimationsproblem med nylige partielle resultater af Einsiedler, Katok og Lindenstrauss (Annals of Mathematics, 2006). Blandt Simons aktuelle forskningsinteresser er generaliseringen af Littlewood-formodningen til p-adiske tal (og funktionslegemer).

Simon har været en vejledermagnet for kandidat- og bachelorstuderende gennem de seneste år. Han har vejledt flere specialer og bachelorprojekter, der har resulteret i publicerede artikler og DMF-priser til det bedste speciale på et dansk universitet. Herudover har han dimitteret fem ph.d.-studerende (med to i støbeskeen) og været mentor for flere postdocs.

Simon besidder en alsidig interesse for matematik og har været aktiv i formidling til Danmarks Radio samt Videnskab.dk og Ingeniøren.

Stort tillykke med forfremmelsen, Simon!

Links